فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

عامل ار - هاش (R.H)

(ار - هاش) ساختمان شیمیایی پیچیده و خاصی است که در گلبولهای قرمز خون 90% مردم ایران وجود دارد، لذا این افراد را (ار - هاش مثبت) یعنی دارنده این عامل می نامند. در خون بقیه افراد این عامل وجود ندارد و (ار - هاش منفی) هستند. در خون افراد (ار - هاش مثبت) ماده ضد آن وجود ندارد، لذا به افراد عامل مثبت می توان هم عامل مثبت و هم عامل منفی تزریق کرد ولی به گروههای منفی باید خون متجانس تزریق شود. چنانچه به افراد گروه منفی خون گروه مثبت برای یکبار تزریق شود حادثه ای رخ نخواهد داد اما در صورت تکرار براساس طبیعت دفاعی بدن که با هر عامل ناشناخته وارده به بدن مبارزه می کند، خون جدید با ماده ای به نام پادتن مورد حمله قرار می گیرد و عمل ار - هاش آن از بین می رود در نتیجه خون جدید در بدن خراب و نهایتا منجر به مرگ شخص می شود.

گروههای خونی

گروههای خونی براساس ساختمان شیمیایی موجود در سطح گلبولهای قرمز به چهار گروه A، B، AB و O تقسیم کرده اند. بدین ترتیب هر گروه خونی کاملا اختصاصی می باشد و نباید به انسانی دیگر با گروه خونی نامتجانس تزریق شود؛ اما گروه O به دلیل ساختمان خاص گلبولهای آن که نه ضد A و نه ضد B هستند قابل تزریق به تمام گروههای چهارگانه هستند و اصطلاحا گروه O را گروه دهنده همگانی می نامند.

تأسیس سازمان انتقال خون ایران

در مرداد 1353 با هدف سامان بخشیدن به وضع آشفته خون رسانی و به منظور ترویج فرهنگ اهدا و تهیه و تأمین خون و فرآورده های سالم و مطمئن و رایگان آن برای رفع نیاز بیماران نیازمند، بخصوص مبتلایان به (تالاسمی)، (هموفیلی) و (لوسمی) به وجود آمد.
این سازمان بتدریج با تأکید بر اصول کلی (اهدای داوطلبانه خون و غیر انتفاعی بودن سازمان)، با وضع آئین نامه ها و براساس استانداردهای لازم برای جمع آوری، انجام آزمایشهای لازم، نگهداری و توزیع خون و فرآورده های آن به ارائه خدمات به صورت رایگان پرداخت و با ایجاد سرویسهای اختصاصی به شرح زیر به فعالیتهای خود تنوع بخشید:
- جمع آوری خون از داوطلبان اهدا و آماده سازی آن برای نجات بیماران و مصدومین.
- اجرای برنامه های آموزشی به منظور آشنایی مردم با اهدا و انتقال خون.
- ایجاد واحدهای سیار و ثابت در مناطق مختلف شهرها، ایجاد پایگاه در بیمارستانها و اعزام اکیپها به مراکز تجمع مردم جهت جمع آوری خون.
- ثبت اطلاعات لازم در مورد اهداکنندگان خون بویژه گروههای نادر به منظور دعوت از آنان برای اهدای خون به هنگام ضرورت.
- تعیین گروه خون و ار - هاش و انجام آزمایشهای ایمنی از قبیل ایدز، هپاتیت و سفلیس.
- توزیع خون و فرآورده های آن به مراکز درمانی و بیمارستانها.
در بخش تولید عمده ترین فعالیت سازمان انتقال خون عبارت است از:
- تهیه و تفکیک فرآورده های مشتق شده از خون، مانند گلبول قرمز متراکم و شکسته شده، پلاسما، پلاکت، فاکتورهای انعقادی و سایر فرآورده های پلاسمایی مانند آلبومین در غلظت های مختلف، گاماگلوبولین و غیره.
- پژوهش در مورد دستیابی به روشهای مناسب برای تهیه فرآورده های پلاسمایی و آنتی سرمها.
- تهیه پلاسما به طریقه پلاسما فرزیس.
- آزمایش تشخیص و درمان اختلالهای انعقادی.
- گروه بندی نسوج برای پیوند اعضا و انتقال گلبولهای سفید.
- آموزش پزشکان و دانشجویان پزشکی و علوم آزمایشگاهی در موارد مصرف و استفاده صحیح از خون و مشتقات آن.
- آموزش تکنیسین ها در زمینه انتقال خون و امور وابسته.
- پژوهش در مورد دستیابی به روشهای مناسب برای انجماد خون و فرآورده های آن در (ازت مایع).
- پژوهشهای اختصاصی در زمینه ژنتیک و ایمونولوژی، ایمونوشیمی، شیمی، پروتئین ها، سرولوژی، کرایوبیولوژی و هماتولوژی و غیره.