فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

شرح عملیات

در ساعت 1 بامداد روز 29 تیر 1362 عملیات والفجر 2 با رمز (یا الله) آغاز شد. رزمندگان دلاور اسلام در نخستین ساعات عملیات با صعود به ارتفاعات حساس منطقه ای و عبور از آنها ضربات سنگینی بر نیروهای عراقی و اشرار ضد انقلاب وارد ساختند و تعداد زیادی از آنها را به هلاکت رسانیدند.
در ادامه عملیات در صبح روز 3/5/62 روستای رایات به دست نیروهای خودی تصرف شد و ضمن محاصره چند روستای دیگر، گمرک جاده پیرانشهر و حاج عمران آزاد گردید. همچنین پس از آن که نیروهای خودی بر قسمتی از ارتفاعات مهم و استراتژیک (کینگ)** این ارتفاعات به ارتفاعات گرده مند نیز معروف است که بعد از تصرف توسط رزمندگان به ارتفاعات آزادی نام گذاری شد.*** (2519) تسلط یافتند. دشمن طی دو نوبت به ارتفاعات یاد شده پاتک نمود که در نوبت اول مجبور به عقب نشینی شد و در نوبت دوم توانست بر قسمتی از آن تسلط یابد، اما پس از آن که قهرمانان هوانیروز توانستند نیروهای خودی را تدارک نمایند، مابقی نیروهای دشمن پاکسازی شدند. بدین ترتیب ارتفاعات 2519 به طور کامل به تصرف نیروهای ایران در آمد. عراقیها در تاریخ 5/5/62 با استفاده از 16 فروند هلیکوپتر و انجام عملیات هلی برد به یال ارتفاعات (کلو) حمله کردند. در این عملیات ناموفق 6 فروند هلی کوپتر دشمن از بین رفت. قابل ذکر است که به لحاظ اهمیت منطقه، صدام حسین رئیس جمهور عراق در شهر دیانا حضور پیدا کرد و از آنجا به تشویق، ارعاب و تهدید نیروهای شکست خورده عراقی پرداخت. همچنین بنا به اظهارات اسراء، فرمانده تیپ 91 پیاده عراق، از اهالی کردستان، به دستور صدام در شهر دیانا اعدام شد.

دستاورد و نتایج عملیات والفجر 2:

در نتیجه این عملیات که مدت 16 روز به طول انجامید، تعدادی از شهرهای مناطق کردنشین ایران از تیررس نیروهای عراقی خارج شد و با تصرف ارتفاعات حساس منطقه** ارتفاعات مهم که به دست رزمندگان سلحشور آزاد گردیدند عبارتند از: سلسله ارتفاعات (کلو) و قله استراتژیک 2999 آن، ارتفاعات 2519 (گرده مند) سرسول، 3700 سلمان، 2400 (شیوه کارتا) و (بردزرد)*** و پادگان حاج عمران** این عملیات به عملیات حاج عمران نیز معروف است. ***نیروهای ضد انقلاب، نفوذ خود را از دست دادند و رزمندگان اسلام بر شهر چومان مصطفی نیز مسلط گردیدند.
در این عملیات چندین قبضه توپ 122 م.م، بیش از 20 دستگاه تانک، دهها دستگاه تفنگ 106 م.م با خودرو، انواع مختلف ادوات و نیز مقدار متنابهی سلاح و مهمات که از انبار پادگان حاج عمران به دست آمده بود به غنیمت رزمندگان اسلام درآمد. مجموع کشته ها و زخمی های دشمن به بیش از 4 هزار نفر رسید و 200 نفر به اسارت رزمندگان اسلام در آمدند. 5 فروند هواپیما و 10 فروند هلی کوپتر، حدود 40 دستگاه تانک و نفربر نیز منهدم شدند. همچنین از مقر تیپ 91 که مأمور حفظ پادگان و منطقه بود مدارک و اسناد بی شماری به دست آمد که حاکی از روابط عمیق گروهکهای کومله و دمکرات با حکومت عراق بود.

قیام سی ام تیر به رهبری آیت الله کاشانی