فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

آثار مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء:

کتب غنی و فاخری که از این دانشمند بر جای مانده و به چاپ رسیده عبارتند از:** کتاب دیدار با ابرار (24) کاشف الغطاء ص 170 - 175***
1 - تحریر المجلة در پنج جلد**کتاب المجله حاوی مباحث حقوقی بر اساس مذهب حنفی است که در بغداد تدریس می شده و معظم له آن را با حقوق شیعه تطبیق کرده است.***
2 - وجیزة المسائل، در فقه وجیزة الاحکام، 1360 ه.ق، نجف، 4 بار چاپ شد.
3 - حواشی بر عین الحیاة، ترجمه سفینة النجاة، 2 جلد (فارسی)، 1345، بمبئی
4 - اصل الشیعة و اصولها** این کتاب تاکنون پیش از بیست بار در ایران، نجف اشرف، قاهره، بغداد، لبنان و ... به طبع رسیده و به زبانهای مختلف مانند فارسی، انگلیسی و هندی ترجمه شده است که یک بار ترجمه و شرح فارسی آن تحت عنوان (این است آئین ما) توسط استاد آیت الله ناصر مکارم شیرازی و یک بار هم توسط آقای علی رضا خسروانی تحت عنوان (ریشه شیعه و پایه های آن) به فارسی برگردانده شده است.***
5 - المراجعات الریحانیة (2 جلد)، این کتاب در مباحث فقهی و تاریخی است.
6 - الارض و التربة الحسینیة، 1365 ه.ق، نجف چاپ ششم: 1377 ه. قاهره، ترجمه به فارسی در سال 1326 ه.ق توسط آقای محمد تقی شهرستانی
7 - الدین و الاسلام یا (الدعوة الاسلامیه) در 4 جلد که دو جلد آن به چاپ رسیده است.
8 - نقدی بر کتاب (ملوک العرب) تألیف امین ریحانی
9 - حواشی بر سفینة النجاة تالیف برادرش در 4 جلد، نوشته آیة الله احمد کاشف الغطاء
10 - السؤال و الجواب، 1350 ه.ق نجف، چاپ دوم، 1355 ه.ق
11 - زاد المقلدین (فارسی)
12 - حاشیه بر تبصرة، نوشته علامه حلی، 1338 ه.ق، بغداد
13 - حاشیه بر عروة الوثقی**این حاشیه را در زمان حیات استاد خود (صاحب عروة) نوشته و برای شاگردان خود تدریس می کرده است.***، نوشته آیة الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی
14 - الفردوس الاعلی
15 - الایات البنیات فی قمع البدع و الضلالات
16 - نبذة من السیاسة الحسینیة - 1349 ه.ق، دوبار چاپ شد.
17 - مختارات من شعر الأغانی
18 - المیثاق العربی الوطنی نجف، همراه شماری دیگر از آثار وی در مجموعه ای به نام (الحکمة و السیاسه) در سال 1401 ه ق در بیروت نیز چاپ شد.
19 - المثل العلیا فی الاسلام لا فی بحمدون** ایادی استعمار از ایشان برای شرکت در کنگره بحمدون در لبنان دعوت کردند. معظم له این دعوت را صریحاً رد کرد و به همین هم اکتفا ننمود و کتاب فوق را در پاسخ آنان و این که کنفرانس مزبور توطئه ای علیه اسلام و به کار گرفتن مذهب علیه مذهب است، منتشر ساخت و تاکنون پیش از 30 بار به چاپ رسیده است.***
20 - جنة المأوی

تألیفاتی که به چاپ نرسیده است:

21 - شرح تفصیلی کتاب عروة الوثقی، نوشته آیة الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی
22 - تنقیح الاصول
23 - منتخب اشعار، مطالب فلسفی، عرفانی و...، فارسی و عربی 1333 ه.ق
24 - نزهة السمر و نهزة السفر: سفرنامه حج
25 - حاشیه علی کتاب الاسفار، نوشته ملاصدرا
26 - حاشیه علی رسالة العرشیه نوشته ملاصدرا
27 - حاشیه علی کتاب رسالة الوجود نوشته ملاصدرا
28 - دائرةالمعارف العلیاء در 3 جلد
29 - حاشیه بر رسائل شیخ انصاری
30 - حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری
31 - حاشیه بر کتاب قوانین الاصول، نوشته میرزای قمی
32 - رساله فی الجمع بین الاحکام الظاهریة و الواقعیه
33 - تعلیقهایی بر کتاب امالی، نوشته سید مرتضی
33 - تعلیقهایی بر کتاب ادب الکاتب، نوشته ابن قتیبه
35 - تعلیقهایی بر کتاب الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز
36 - تعلیقهایی بر نهج البلاغه و نقد شرح نهج البلاغه نوشته شیخ عبده
37 - تعلیق بر کتاب (فتنة الکبری) نوشته طه حسین
38 - العبقات العنبریة فی الطبقات الجعفریة
39 - رسالة فی الاجتهاد و التقلید
40 - عقود الحیاتی: زندگینامه خودش

ترجمه ها:

1 - هیأت فارسی
2 - حجت السعادة
3 - سفرنامه ناصر خسرو و بعضی از قطعات ادبی
سرانجام با عمری پر برکت چونان عمر مردان نامی تاریخ پس از سالها خدمت و تلاش در جهت نشر اسلام، در روز دوشنبه 18 ذی القعده **مطابق با 28/4/1334 ***1373 ه.ق به دنبال بیماری، نخست در بیمارستان بستری گردید ولی بهبود نیافت و آنگاه برای تغییر آب و هوا به کرند از توابع ایران آمد و بعد از سه روز در همانجا وفات یافت. پیکر پاک او را با شرکت دهها هزار نفر از مسلمانان به بغداد حمل و سپس به نجف منتقل کردند و در آرامگاهی در وادی السلام به خاک سپردند.