فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

بخشی از رهنمودهای امام خمینی (ره) به پرسنل نیروی انتظامی:

شما امروز در رژیم اسلامی واقع هستید، یعنی رژیمی که اساسش بر این است که مردم با طبقات ارتشی و ژاندارمری و شهربانی خودشان را از هم جدا ندانند. شما خودتان را از آنها بدانید، آنها هم خودشان را از شما بدانند و با آغوش باز از شما پذیرایی کنند. شما کوشش کنید که این معنا را در ذهن مردم با اعمالتان وارد کنید ... امروز روزی است که ملت با این قشرهای انتظامی رفیق اند و دوست اند و برادرند. آنها می خواهد حفظ کنند این انتظامات را برای ملت. ملت وقتی دید که این طایفه خدمتگزار او هستند و محبت به او می کنند، به کسی که خدمت به او می کند، حفظ می کند نظم مملکتش را، قهراً علاقمند می شود. شما کوشش کنید که همین معنایی را که الان هست که بنا این است که رژیم جمهوری اسلامی رژیم مردمی باشد و همه با هم باشند، در دل ها زنده کنید.
... شما امروز شهربانی دولت جمهوری اسلامی هستید، افرادتان یکی یکی باید ملاحظه این را بکند که من در شهربانی اسلامی دارم کار می کنم. رئیس شهربانی هم باید همین معنا را در ذهنش بیاورد. جمعیت تان هم باید همین معنا را در ذهنش باشد که ما در یک مملکتی می خواهیم شهربانی بکنیم که این مملکت مال امام زمان - سلام الله علیه - است، مال حضرت امیر - سلام الله علیه - و مال پیغمبر (ص) است. ما داریم خدمت به پیغمبر و اسلام می کنیم. ما نباید به مردم حالا - عرض کنم که - قدرت فروشی بکنیم. خیال بکنیم ما یک قدرتمندی هستیم و مردم چیزی نیستند. اگر این کار را بکنید محبوب مردم نیستید. دلهاتان مطمئن، آرام، وقتی شب می روید منزل، با دل آرام منزل می خوابید، هیچ تشویشی در کار نیست. اما اگر یک رژیمی باشد که مخالفت بخواهد بکند، حتی آن کسی که ظالم است به حسب نوع مردم - مگر بعضی شان که دیگر متبدل به یک حیوانی شده اند - آنها ناراحت اند از این که اذیت کنند مردم را، این یک چیز جبلی است، آدم وقتی هم به یکی اذیت بکند خودش هم ناراحت می شود. اما در این رژیم باید همه با دل راحت انشاء الله و با قدرت، اما قدرت برای اشخاصی که فساد می کنند، و رحمت برای دوستان خودتان، اشداء علی الکفار رحماء بینهم دستور خداست که وصف مؤمنین این است که در مقابل اجانب می ایستند قوی، بین خودشان دوست و رفیق و رحیم و اینها **صحیفه نور جلد 8 - ص 206 - 209 (1/5/1358)***...)

رهنمودهایی از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) به پرسنل نیروی انتظامی

... آنچه من از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی توقع دارم در سه فصل قابل بیان است. خصوصیت اول اقتدار است. نیروی انتظامی باید دارای اقتدار باشد. اقتدار یک امر معنوی است و با صدای کلفت و اسلحه تیز و مشت محکم تفاوت دارد. اقتدارهای ظاهری در حقیقت اقتدار نیست. باید وضعیتی به وجود آید که هم نیروی انتظامی در خود احساس قدرت کند و هم آحاد ملت دریابند که پاسدار و حافظ امنیت فردی و اجتماعی آنها، یک مجموعه مقتدر است و می تواند از مردم دفاع کند و هم دشمن مخل امنیت بفهمد که نیروی انتظامی مقتدر و تواناست.
خصوصیت دوم عزت نفس است. نیروی انتظامی باید در چشم مردم عزیز باشد. این عزت از رفتار نیروی انتظامی و چگونگی انجام وظیفه او ناشی می شود. اگر کسی آلوده و اسیر شهوت و تملق و یا وابسته به پول و مادیات بود، بدون استثنا در چشم مردم ذلیل می شود و به دنبال آن سقوط خواهد کرد. پس عزت نیروی انتظامی به این است که پارسایی و پاکدامنی در تمام ارکان آن مشاهده شود و همه احساس کنند که این نیرو پاکدامن است و خود را آلوده نمی کند و برای عوضهای قلیل مادی و حقیر مادی و پست ارزشی قائل نیست. این یک امر روحی و معنوی است که برای نیروی انتظامی عزت خواهد آورد.
خصوصیت سوم رحمت و مهربانی است. باید نسبت به مردمی که می خواهید از خانه، جاده، امنیت، مرز و کسب و کار آنها محافظت کنید احساس رأفت و رحمت داشته باشید، مردم باید این معنا را لمس کنند که همان نیروی مقتدر و باصلابتی که در مقابل مخل امنیت با کمال قدرت و صلابت می ایستد، وقتی با مردم و افراد مظلوم مواجه می شود با رحمت و رأفت برخورد می کند. پس سه عنصر قدرت، عزت و رحمت خصوصیاتی است که در نیروی انتظامی پیدا شد. این نیرو در حدی خواهد بود که جامعه اسلامی می تواند به عنوان پشتوانه ای کارآمد و قابل قبول به او تکیه کند.
نکته ای وجود دارد که در حقیقت محور این بحثها است، و آن موضوع دفاع از ارزشهای اسلامی است. هم شما و هم آحاد ملت ایران باید به این نکته توجه کنید. اگر مجموعه ای با قدرت و عزت در میان مردم ظاهر شد، همه باید بدانند که این مجموعه بنا دارد از ارزشهای اسلامی دفاع کند. در درون نیروی انتظامی باید ارزشهای اسلامی معیار و میزان باشد** بولتن نگرشی بر تحولات سیاسی، دفتر سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی. (شماره 39 مرداد ماه 1374)***.

در گذشت آیت الله محمد حسین کاشف الغطاء