فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

ارائه خدمات به معلولان:

خدمات بهزیستی به دو صورت فعال و غیر فعال ارائه می شود. خدمات فعال شامل فعالیتهایی است که با هدف پیشرفت و مستقل و متکی به خود شدن معلولان انجام می شود و در نهایت بازتوانی و جذب آنان به روند عادی زندگی اجتماعی را به دنبال دارد. برای رسیدن به این هدف امکانات توانبخشی مانند فیزیوتراپی، کار درمانی، فنی ارتوپدی، گفتار درمانی، بینایی سنجی و شنوایی سنجی پیش بینی و برای آنها وسایل کمکی مانند اورتز، پروتز، عصا و سمعک در نظر گرفته می شود.
خدمات غیر فعال در مورد معلولانی که نمی توانند زندگی مستقلی داشته باشند، که از آن جمله معلولان ذهنی و جسمی شدید می باشند که این معلولان، غیر قابل بازگشت به زندگی اجتماعی هستند و از این رو مسائل آموزش و استقلال در مورد آنان کمتر معنی دارد و آنچه مهم است، تأمین سرپناه و امکانات غذایی می باشد.

کودتای حزب بعث عراق

26 تیر 1347 / 17 ژوئیه 1968

سرنگونی رژیم سلطنتی عراق
در سحرگاه روز 14 ژوئیه 1958 جمعی از افسران آزاده** تشکیلات افسران آزاده در سال 1954 به وجود آمد و عبدالکریم قاسم بعدها مسئولیت اداره آن را بر عهده گرفت.*** با انجام یک کودتای نظامی رژیم سلطنتی را سرنگون و رژیم جمهوری را بر پا ساختند. فرد نخست کودتا، سرتیپ ستاد (عبدالکریم قاسم) و دستیارش سرهنگ ستاد (عبدالسلام عارف) بود.
پس از کودتا، عراق ضمن کناره گیری از پیمان بغداد** پیمان بغداد در سال 1955 با عضویت ایران، عراق، پاکستان، ترکیه و بریتانیا به وجود آمد.*** در 26 مارس 1959 تدابیری برای خاتمه دادن به دوران وابستگی به بریتانیا اتخاذ کرد. عبدالکریم قاسم فرماندهی کل نیروهای مسلح، نخست وزیری و وزارت دفاع را عهده دار شد و سرهنگ عبدالسلام عارف به سمت معاون فرمانده کل نیروهای مسلح، معاون نخست وزیر و وزیر کشور منصوب شد.
عبدالکریم قاسم بعد از پیروزی در کودتا، دست به اصلاحاتی زد که از جمله تدوین قانون اصلاحات ارضی، تشکیل دادگاه خلق و انتشار قانون جدیدی برای ثبت احوال، که در این قانون تساوی حقوق زن و مرد را در کلیه امور بر خلاف نص صریح قانون اسلام در مورد قیمومیت مرد بر زن و تفاوت بین مرد و زن در تقسیم ارث مورد تأکید قرار داد.
صدور این قانون و افزایش نقش مارکسیستها، مخالفت اکثر علمای شیعه بویژه آیت الله العظمی سید محسن حکیم را با رژیم در پی داشت.
عبدالکریم قاسم شش روز بعد از استقلال کویت در 19 ژوئن 1961 خواستار الحاق کویت به خاک عراق شد و با ارائه مدارک و اسنادی از زمان عثمانی ها، کویت را بخشی از استان بصره نامید.