فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

سازمان بهزیستی و سالمندان:

وجود 5/3 میلیون نفر سالمند در کشور، رقم قابل توجهی است که سازمان بهزیستی باید برای آنها برنامه های بهداشتی، درمانی، کلینیکی، و نیز پر کردن اوقات فراغت آنها با ورزشهای سالمندی، مطالعه و بسیاری از چیزهای دیگر داشته باشد. در حال حاضر به سالمندان در سه بخش دولتی، خصوصی و خیریه ارائه خدمات می شود.
اصولاً مراکز خیریه سالمندان با مجوز سازمان تأسیس و به صورت هیأت امنایی اداره می شوند. کمکها به صورت جلب مشارکتهای مردمی است که به طور عمده توسط افراد خیر و گمنام تأمین می شود.
کهریزک در جنوب تهران یکی از این مراکز است که سالی 150 میلیون تومان هزینه دارد.
آسایشگاه های بخش خصوصی تحت نظارت بهزیستی است و امتیاز آن تحت شرایط خاصی به افراد واگذار می شود.

معلولیت و بهزیستی:

سازمان بهداشت جهانی، معلولیت را اختلال رابطه فرد با محیط می داند و در تعریف توانبخشی اشاره به این دارد که توانبخشی پاسخ به معلولیت است برای رسیدن به حداکثر تواناییهای یک معلول. اگر جامعه بتواند تسهیلات لازم را تأمین کند که وی مشکلات حضور در جامعه را نداشته و قدرت استفاده از وسایل توانبخشی را داشته باشد، با موانع شهری روبرو نشود، مشکل عبور و مرور نداشته باشد، در فعالیتهای گروهی شرکت نماید و ... دیگر آن فرد معلول نیست.
از 6 میلیون نفر افراد معلول جامعه ایرانی 60 درصد به نحوی در فعالیتهای اجتماعی شرکت داده شده اند و نیازی به خدمات توانبخشی خاص ندارند. 30 درصد نیاز به خدمات توانبخشی تخصصی، و ده درصد نیاز به توانبخشی فوق تخصصی دارند.
با وجود تلاش گسترده سازمان وضعیت اشتغال معلولان در جامعه نابسامان است. معلولان بسیاری، به خاطر کمبود آگاهی برخی از کارفرمایان، موانع شهری و معماری، نداشتن آگاهی کافی جامعه از معلول و معلولیت، یا بیکارند و یا هراس از برخورد با اجتماع در آنها باقی مانده است. در کشور ما حمایت قانونی در زمینه اشتغال معلولان به معنای واقعی وجود ندارد. اختصاص 3 درصد از استخدامهای دولتی به معلولان در قانون پیش بینی شده، اما در عمل اجرا نمی گردد.
رشد معلولیت در جامعه ناشی از عوامل و دلایل شناخته شده ای است و به عنوان نمونه بخش قابل ملاحظه ای از معلولیتها ناشی از حوادث رانندگی است که بر اثر گسترش شهرنشینی و عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی به وقوع می پیوندند.
سایر معلولیتها نیز بر اثر عوامل مادرزادی، فقر بهداشت، عدم واکسیناسیون کودکان، انواع بیماریها و عدم درمان بموقع آنها شامل کزاز، سیاه سرفه، سل، سرخک، دیفتری و فلج اطفال که قابل پیشگیری نیز هستند، بروز می کند.
کارشناسان مقاطع زمانی ابتلای فرد به معلولیتها را به سه مقطع قبل از تولد، هنگام تولد و بعد از تولد تقسیم می کنند.
عوامل قبل از تولد از عوامل ارثی و یا محیطی منشأ می گیرند. این عوامل بر اثر ازدواجهای فامیلی و عدم تناسب (ارهاش hR -) خون والدین بروز معلولیت را سبب می شود. عوامل محیطی شامل ابتلای مادر باردار به بیماریهای عفونی، مسمومیتهای شیمیایی و یا قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس و ضربه های شدید می باشد.
عوامل بعد از تولد به دو گروه تقسیم می گردد:
اول که ناشی از بیماریها مانند فلج اطفال، رماتیسم، مننژیت، عفونتهای استخوانی، سوء تغذیه و سکته های قلبی و مغزی در بزرگسالان.
دوم تصادفات رانندگی، سوختگی، برق گرفتگی، تنبیهات شدید بدنی و ...

ارائه خدمات به معلولان:

خدمات بهزیستی به دو صورت فعال و غیر فعال ارائه می شود. خدمات فعال شامل فعالیتهایی است که با هدف پیشرفت و مستقل و متکی به خود شدن معلولان انجام می شود و در نهایت بازتوانی و جذب آنان به روند عادی زندگی اجتماعی را به دنبال دارد. برای رسیدن به این هدف امکانات توانبخشی مانند فیزیوتراپی، کار درمانی، فنی ارتوپدی، گفتار درمانی، بینایی سنجی و شنوایی سنجی پیش بینی و برای آنها وسایل کمکی مانند اورتز، پروتز، عصا و سمعک در نظر گرفته می شود.
خدمات غیر فعال در مورد معلولانی که نمی توانند زندگی مستقلی داشته باشند، که از آن جمله معلولان ذهنی و جسمی شدید می باشند که این معلولان، غیر قابل بازگشت به زندگی اجتماعی هستند و از این رو مسائل آموزش و استقلال در مورد آنان کمتر معنی دارد و آنچه مهم است، تأمین سرپناه و امکانات غذایی می باشد.