فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

روشهای موجود برای ارائه خدمات بهزیستی:

خدمات بهزیستی در سه بخش به نیازمندان و مددجویان ارائه می شود:
1- امور فرهنگی و پیشگیری
2 - امور اجتماعی
3 - امور توانبخشی
در بخش امور فرهنگی و پیشگیری، دفاتر زیر خدمات لازم را انجام می دهند
1 - دفتر آموزش و پژوهش: وظیفه تحقیق و پژوهش پیرامون علل بروز معلولیتها و دریافت عوامل اصلی ایجاد آسیبهای اجتماعی را بر عهده دارد. همچنین تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و بازآموزی نیروهای موجود متناسب با تغییرات جامعه از وظایف این دفتر است.
2 - دفتر پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی: وظیفه ارائه آموزشهای مناسب به جامعه با بهره گیری از روشهای منطقی و تکیه بر دستاوردهای پژوهشی را بر عهده دارد.
در بخش امور اجتماعی کار از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. بازآموزی و بازپروری گروههایی چون معتادان، متکدیان، زنان ویژه (روسپیان)، فرزندان بدون سرپرست، زنان بی سرپرست و مانند اینها نیازمند مشارکت عمومی و یاری همه جانبه است. به این منظور باید مربیان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی ورزیده به کار گرفته شوند.
همچنین تفکر جامعه نسبت به این گروهها باید دگرگون شود و روشهای صحیح ارائه کمک به افراد جامعه آموزش داده شود. از سوی دیگر باید زمینه اجتماعی مناسب برای پذیرش افراد پس از طی دوره بازآموزی و بازپروری فراهم شود. روشن است که این همه، نیازمند عزمی ملی و کار و تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر است.
در بخش امور اجتماعی خدمات لازم از طریق سه دفتر ارائه می شود:
1 - دفتر امور کودکان و نوجوانان
2 - دفتر امور خانواده های بی سرپرست و نیازمند
3 - دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی
دفتر امور کودکان و نوجوانان مسئولیت پرداختن به امور مربوط به کودکان سرراهی، کودکان خانواده های از هم گسیخته، فرزندان والدین زندانی، فرزندان والدین متواری، فرزندان والدین بدون صلاحیت و مانند اینها را بر عهده دارد.
ارائه خدمات شیرخوارگاهی سازمان برای نگهداری تربیت و آموزش کودکان و به فرزند خواندگی دادن برخی کودکان مجهول الهویه به خانواده های دارای صلاحیت در قالب برنامه شبه خانواده از دیگر اقدامات و وظایف این دفتر به شمار می رود.
مرکز اجرایی تحت نظارت این دفتر، وظیفه نگهداری، تربیت و آموزش کودکان تحت سرپرستی خود را تا مرحله اجتماعی شدن، ازدواج، اشتغال (بازتوانی و ترخیص) به عهده دارد. همچنین مهدکودک های سازمان بهزیستی، وزارتخانه ها و دیگر سازمانها و نیز مهدکودک های خصوصی در سراسر کشور با نظارت این دفتر فعالیت می کنند.
دفتر امور خانواده های نیازمند و بی سرپرست، وظیفه بررسی مسائل و مشکلات و برنامه ریزی بازتوانی مادی و معنوی خانواده های زیر پوشش را به عهده دارد.
دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی به امور معتادان، زنان ویژه و متکدیان از طریق بررسی مسائل و مشکلات فردی، گروهی، اجتماعی، خانوادگی و نیز شناسایی راههای بازپروری آنان می پردازد.

خدمات امور توانبخشی:

سازمان بهزیستی از طریق دفاتر توانبخشی و امور اجتماعی معلولین، توانبخشی حرفه ای و دفتر توانپزشکی، پیراپزشکی و وسایل توانبخشی به معلولین جسمی و ذهنی، خدمات توانبخشی ارائه می کند. دریافت کنندگان خدمات از این بخش، نابینایان، ناشنوایان و معلولان جسمی - حرکتی هستند. افراد دارای معلولیت ذهنی با توجه به بهره هوشی به سه گروه عمیق (ایزوله)، تربیت پذیر و آموزش پذیر تقسیم می شوند. همچنین معلولین جسمی و ذهنی توأم که از بدترین نوع معلولیتها است، زیر پوشش این بخش هستند.

شورای عالی مشارکتهای مردمی:

در پی تدوین و اجرای طرح امداد دانش آموزان محروم و معلول توسط عده ای از انسانهای نیکوکار و با پشتیبانی شهید دکتر فیاض بخش رئیس وقت سازمان بهزیستی کشور در اواخر سال 1364 با توجه به اصل 29 قانون اساسی مقدمات تشکیل شورای عالی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی فراهم شد و این شورا از فروردین سال 67 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
از طریق مشارکتهای مردمی و همیاری افراد خیر و نیکوکار اقدامات چشمگیری در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور انجام گرفت. از آن جمله، خرید تجهیزات مورد نیاز مراکز توانبخشی و حمایتی سازمان بهزیستی، کمک به احداث واحدهای مسکونی و تعمیر ساختمانهای بهزیستی، پرداخت هزینه های تحصیلی و درمانی مددجویان و تأمین دیگر نیازهای آنان قابل ذکر است.
شوراهای مردمی تاکنون هزاران متر مربع ساختمان، زمین، باغ و باغچه را به صورت اهدایی از افراد خیر و نیکوکار برای واحدهای بهزیستی سراسر کشور تحویل گرفته اند.
از نظر امور فرهنگی، شوراهای سراسر کشور تاکنون در حد توان و امکاناتشان در جهت کمک به محرومان گامهای بلندی برداشته اند.
از دیگر اقدامات شورای عالی مشارکتهای مردمی، تأسیس شورای مشارکتهای بانوان نیکوکار تحت نظر ریاست سازمان بهزیستی است که تشکیلات مستقل و مجزایی برای سازماندهی و جذب بانوان نیکوکار داوطلب می باشد. اساسنامه این شورا نیز توسط خود بانوان تهیه و به تصویب رسیده است.
شورای عالی کمکهای مردمی 30 عضو دارد که علاوه بر رئیس سازمان حضرت آیت الله حائری تهرانی یکی از روحانیون نیکوکار که امامت جماعت مساجد (ارک) و (الغدیر) را به عهده دارد و گروهی از افراد خیر عضو آن هستند.
شورای عالی مزبور در 10 کمیته فعالیت و سیاستگزاری می کند که از آن جمله به کمیته های امور فرهنگی و مساجد، امور زیارتگاه ها و اردوگاه ها، جلب مشارکتهای شرکتهای خصوصی، جلب مشارکتهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و کمیته امور خیریه ها می توان اشاره کرد. تعداد اعضاء شورای مشارکت استانها 24 نفر و در شهرستانها 20 نفر است و سعی بر این است که کمکهای شوراها به خودکفایی خانواده های مددجو بیانجامد.