فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

مرحله چهارم

در تاریخ 1/5/61 قرارگاه محور جنوبی عملیات (شلمچه) با 2 تیپ باضافه از سپاه و یگانی از ارتش به صورت ادغامی وارد عمل شدند. لیکن به دلیل هوشیاری دشمن و نیز موانع و استحکامات قابل توجهی که وجود داشت، عملاً امکان عبور از خط اول دشمن فراهم نیامد.

مرحله پنجم

تلاش اصلی در مرحله پنجم عملیات، که در تاریخ 6/5/61 انجام گرفت، معطوف به محور شمالی پاسگاه زید، در حد فاصل دژ مرزی عراق و خاکریزهای مثلثی دشمن شد. طی این مرحله، هفت تیپ تقویت شده از سپاه و دو تیپ از ارتش شرکت داشتند.
در آغاز درگیری، همه چیز طبق روال پیش می رفت. در نتیجه نیروهای خودی توانستند، گذشته از پاکسازی و الحاق، خاکریزی مناسب و دو جداره در جناح شمالی احداث کند، اما از آنجایی که دقت کافی در احداث خاکریز نشده بود، دشمن توانست پنج کیلومتر در آن رخنه کند. در این فاصله نیروها نزدیک به 48 ساعت در مواضع به دست آمده مستقر شدند و امکانات پشتیبانی رزمی و خدماتی به جلو منتقل شد. دشمن نیز که در مرحله گذشته ضرباتی اساسی متحمل شده بود، تحرکی از خود نشان نداد، لیکن علی رغم این که عملیات تا آستانه تثبیت پیش رفته بود، طی بررسی که به عمل آمد، ادامه حضور نیروها مصلحت دیده نشد.
در مرحله پنجم، 130 تانک و نفربر دشمن منهدم و 11 تانک و نفربر به غنیمت گرفته شد. و 800 تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند.
در عملیات رمضان آمار کلی تلفات و خسارات به دشمن، عبارت بود از:
هواپیمای سرنگون شده: 5 فروند
انهدام تانک و نفربر: 1097 دستگاه از انواع مختلف
نفرات کشته و زخمی: 7400 نفر
افراد اسیر: 1315 نفر
ضمناً 4 لشکر و 3 تیپ زرهی دشمن بین 20% تا 60% منهدم شدند و 9 تیپ پیاده دشمن نیز بین 20% تا 100% خسارت و تلفات را متحمل گردیدند.

هفته بهزیستی