فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

مرحله سوم

به دنبال تهیه عکس هوایی از منطقه عملیاتی و سایر شواهد و قرائن موجود، مشخص شد که دشمن، نیروهای زرهی خود را با تجمعی بسیار وسیع، آرایش داده است و احتمالاً مبادرت به پاتک خواهد کرد. بر این اساس مرحله سوم عملیات به طور کلی به منظور انهدام تجهیزات زرهی (تانک و نفربر) تدبیر شد، لذا از شرکت نیروهای زرهی خودی ممانعت به عمل آمد تا بدین وسیله نیروهای پیاده و مجهز، با هر زره پوشی که مواجه شدند، منهدم کنند.
بدین ترتیب عملیات از محور میانی (جنوب پاسگاه زید) با همان نیروهای مرحله دوم، باضافه سه تیپ، تقویت شد و در تاریخ 30/4/61 آغاز گردید. قوای خودی در همان ساعات اولیه به صورتی چشمگیر خطوط دشمن را درهم شکستند و با انهدام بخشی وسیع از تجهیزات دشمن، در زمینی به وسعت 180 کیلومتر مربع، به پیشروی ادامه دادند. طی این مرحله، نزدیک به 700 تانک و نفربر دشمن منهدم شد؛ 14 تانک و نفربر به غنیمت گرفته شد و 2100 تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند و 259 نفر از آنها به اسارت درآمدند. قابل ذکر است که در میان تانکهای انهدامی دشمن، 16 تانک مدرن و پیشرفته تی - 72 به چشم می خورد، که 4 تانک از آن نوع نیز به غنیمت گرفته شد.

مرحله چهارم

در تاریخ 1/5/61 قرارگاه محور جنوبی عملیات (شلمچه) با 2 تیپ باضافه از سپاه و یگانی از ارتش به صورت ادغامی وارد عمل شدند. لیکن به دلیل هوشیاری دشمن و نیز موانع و استحکامات قابل توجهی که وجود داشت، عملاً امکان عبور از خط اول دشمن فراهم نیامد.

مرحله پنجم

تلاش اصلی در مرحله پنجم عملیات، که در تاریخ 6/5/61 انجام گرفت، معطوف به محور شمالی پاسگاه زید، در حد فاصل دژ مرزی عراق و خاکریزهای مثلثی دشمن شد. طی این مرحله، هفت تیپ تقویت شده از سپاه و دو تیپ از ارتش شرکت داشتند.
در آغاز درگیری، همه چیز طبق روال پیش می رفت. در نتیجه نیروهای خودی توانستند، گذشته از پاکسازی و الحاق، خاکریزی مناسب و دو جداره در جناح شمالی احداث کند، اما از آنجایی که دقت کافی در احداث خاکریز نشده بود، دشمن توانست پنج کیلومتر در آن رخنه کند. در این فاصله نیروها نزدیک به 48 ساعت در مواضع به دست آمده مستقر شدند و امکانات پشتیبانی رزمی و خدماتی به جلو منتقل شد. دشمن نیز که در مرحله گذشته ضرباتی اساسی متحمل شده بود، تحرکی از خود نشان نداد، لیکن علی رغم این که عملیات تا آستانه تثبیت پیش رفته بود، طی بررسی که به عمل آمد، ادامه حضور نیروها مصلحت دیده نشد.
در مرحله پنجم، 130 تانک و نفربر دشمن منهدم و 11 تانک و نفربر به غنیمت گرفته شد. و 800 تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند.
در عملیات رمضان آمار کلی تلفات و خسارات به دشمن، عبارت بود از:
هواپیمای سرنگون شده: 5 فروند
انهدام تانک و نفربر: 1097 دستگاه از انواع مختلف
نفرات کشته و زخمی: 7400 نفر
افراد اسیر: 1315 نفر
ضمناً 4 لشکر و 3 تیپ زرهی دشمن بین 20% تا 60% منهدم شدند و 9 تیپ پیاده دشمن نیز بین 20% تا 100% خسارت و تلفات را متحمل گردیدند.