فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

مرحله دوم

مرحله دوم عملیات، از محور میانی (جنوب پاسگاه زید) با همان یگانهای مرحله اول، باضافه یک یگان قوی از سپاه با تقویت دو تیپ که تحت امر قرارگاه محور جنوبی بودند، در تاریخ 25/4/1361، آغاز شد. در این مرحله هدف عمده، استفاده از سر پل به دست آمده (در داخل خاک عراق به وسعت 60 کیلومتر مربع) در مرحله اول و گسترش و توسعه آن تا کانال ماهیگیری (جلوی بصره) بود، که در صورت دستیابی به آن، فاصله رزمندگان تا بصره از 20 کیلومتر به 12 کیلومتر تقلیل می یافت.
نظر به این که دشمن در فاصله مرحله اول و دوم عملیات مجدداً در عمق خود میادین مین ایجاد کرده بود؛ و نیز بعلت عدم پاکسازی کامل و الحاق جناحین، تلاش نیروهای خودی به سرانجام مطلوبی منتهی نشد؛ اما در مجموع، تلفات نسبتاً زیادی، به دشمن وارد آمد، به طوری که 116 تانک و نفربر و 51 دستگاه خودرو منهدم گردید و 15 تانک و نفربر به غنیمت گرفته شد و 700 تن از نیروهای آن کشته و زخمی شدند.

مرحله سوم

به دنبال تهیه عکس هوایی از منطقه عملیاتی و سایر شواهد و قرائن موجود، مشخص شد که دشمن، نیروهای زرهی خود را با تجمعی بسیار وسیع، آرایش داده است و احتمالاً مبادرت به پاتک خواهد کرد. بر این اساس مرحله سوم عملیات به طور کلی به منظور انهدام تجهیزات زرهی (تانک و نفربر) تدبیر شد، لذا از شرکت نیروهای زرهی خودی ممانعت به عمل آمد تا بدین وسیله نیروهای پیاده و مجهز، با هر زره پوشی که مواجه شدند، منهدم کنند.
بدین ترتیب عملیات از محور میانی (جنوب پاسگاه زید) با همان نیروهای مرحله دوم، باضافه سه تیپ، تقویت شد و در تاریخ 30/4/61 آغاز گردید. قوای خودی در همان ساعات اولیه به صورتی چشمگیر خطوط دشمن را درهم شکستند و با انهدام بخشی وسیع از تجهیزات دشمن، در زمینی به وسعت 180 کیلومتر مربع، به پیشروی ادامه دادند. طی این مرحله، نزدیک به 700 تانک و نفربر دشمن منهدم شد؛ 14 تانک و نفربر به غنیمت گرفته شد و 2100 تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند و 259 نفر از آنها به اسارت درآمدند. قابل ذکر است که در میان تانکهای انهدامی دشمن، 16 تانک مدرن و پیشرفته تی - 72 به چشم می خورد، که 4 تانک از آن نوع نیز به غنیمت گرفته شد.

مرحله چهارم

در تاریخ 1/5/61 قرارگاه محور جنوبی عملیات (شلمچه) با 2 تیپ باضافه از سپاه و یگانی از ارتش به صورت ادغامی وارد عمل شدند. لیکن به دلیل هوشیاری دشمن و نیز موانع و استحکامات قابل توجهی که وجود داشت، عملاً امکان عبور از خط اول دشمن فراهم نیامد.