فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

صندوق جمعیت ملل متحد

صندوق جمعیت ملل متحد در سال 1969 به عنوان یکی از ارگانهای تابعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس شده است. هدف از تشکیل صندوق کمک به آن دسته از کشورهای جهان است که با مشکل جمعیت مواجه می باشند. در جهت وصول به این هدف، صندوق جمعیت با اعطای کمکهای فنی و مالی به دولتها تواناییهای لازم را برای پاسخگویی به نیازهای جمعیتی و تنظیم خانواده ایجاد می کند.
صندوق از طریق اجرای برنامه هایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان، آگاهیهای عمومی را در زمینه مسائل جمعیتی و آثار و پیامدهای آن بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و کیفیت زندگی فردی و استراتژیهایی را برای رویارویی با مشکل افزایش جمعیت ارائه می کند. اعطای کمک مالی توسط صندوق تنها به تقاضای دولتها صورت می گیرد و صندوق علی الاصول حامی برنامه های داوطلبانه کشورها برای کنترل جمعیت است. هر سال بیش از یکصد کشور جهان از کمکهای فنی و مالی صندوق برخوردار می شوند.
در حال حاضر 69 کشور بر این باورند که میزان رشد جمعیت در آنها بالاست و 63 کشور با کمک صندوق جمعیت در حال برداشتن گامهایی در راه کاهش این میزان هستند.
این کشورها دربردارنده 85 درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه هستند. در 129 کشور، دولت مستقیماً از برنامه تنظیم خانواده پشتیبانی می کند و در 17 کشور دیگر حمایت دولت جنبه غیر مستقیم دارد. صندوق جمعیت سازمان ملل در حال حاضر به برنامه های جمعیتی در 135 کشور جهان کمک می کند.

عملیات رمضان

23 تیر 1361

قبل از آغاز عملیات رمضان، مسئولین و دست اندرکاران به طور عمده دو مسأله اساسی را رویاروی خود داشتند: یکی تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان و دیگری ورود به داخل خاک عراق. طبعاً آنچه در لبنان رخ داد، اساساً بدون ارتباط با پیروزیهای رو به گسترش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پس از فتح خرمشهر و نیز فراهم سازی زمینه های فشار به ایران، و اختتام جنگ نبود. بدین معنی که تأثیر پیروزیهای ایران، اسرائیل را از حضور نزدیک فلسطینیها و شیعیان در کنار مرزهای شمالی خود به وحشت انداخت. اشغال مناطق مسلمان نشین شیعیان جنوب و اردوگاههای فلسطینی نیز برای جلوگیری از وقوع انقلاب اسلامی در لبنان و سپس سرایت آن به فلسطین اشغالی بود. در نتیجه، اولاً آمریکا می بایست در برابر پیروزیهای جمهوری اسلامی عکس العملی نشان می داد و قدرت خود را به نمایش می گذاشت و ثانیاً، انقلاب اسلامی بر حسب هویت خود، به هیچ روی نمی توانست مسائل خاورمیانه، بخصوص رژیم اشغالگر قدس را نادیده بگیرد؛ ثالثاً، عراق که پس از فتح خرمشهر به دنبال مفری جهت اتمام جنگ بود، قطعاً می توانست با بهانه قرار دادن مسأله حمله اسرائیل، به صورتی ادامه جنگ را به زیر سئوال ببرد.
پس از فتح خرمشهر دست اندرکاران جنگ، طراحی عملیات رمضان را در دست داشتند، لیکن پیشامد بحران تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان در 1360 (مصادف با 1982 میلادی) اذهان را متوجه لبنان کرد.
از سوی دیگر، پیش بینی می شد که جای پا و حضور مناسبی که در لبنان ایجاد شده است، پس از حل عاجل مسئله جنگ، گسترش و توسعه خواهد یافت و انقلاب اسلامی در مرحله جدید، به گونه ای جدیدتر و اساسی تر با اسرائیل و آمریکا درگیر بشود.
نگرش یاد شده نسبت به مسائل لبنان و از طرفی فروکش کردن تب و تاب انجام عملیات در جبهه ها، آنهم در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی و در خاک عراق، خصوصاً پس از فتح خرمشهر، طبعاً خطرات فزاینده ای را برای جنگ و انقلاب در پی داشت. به عبارت دیگر، این وضع، بیم گرفتاری ایران در دام استکبار جهانی را می داد.
در این مرحله، فرمانده کل قوا امام خمینی (ره) با تبیین استراتژی (راه قدس از کربلا می گذرد)، عملاً جهت اصلی تحرکات و اقدامات اساسی جمهوری اسلامی را خاطرنشان فرمودند.