فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

1 - منطقه مثلث طلایی:

منطقه مثلث طلایی شامل تایلند، شمال شرقی میانمار (برمه) و شمال غرب و غرب لائوس می باشد. بخش عمده ای از مواد مخدر تولید شده در این منطقه به هروئین تبدیل می شود و از طریق اقیانوس آرام، چین، تایوان و هنگ کنگ به آمریکا ترانزیت می گردد. همچنین مالزی، سنگاپور و استرالیا نیز مراکز مهم قاچاق و ترانزیت هروئین تولید شده در تایلند، برمه و لائوس می باشند. منطقه جنوبی تایلند از مهمترین مراکز تبدیل تریاک به هروئین می باشد. مثلث طلایی از نظر قاچاقچیان بین المللی لقب "معادن زر" به خود گرفته است.

2 - هلال طلایی:

این منطقه به طور عموم شامل محدوده استان سر حد شمالی در اطراف پیشاور (پاکستان) و در استانهای میمند، قندهار و ... جنوب افغانستان می باشد که در آنها کشت خشخاش صورت می گیرد و پس از استحصال تریاک و سایر مشتقات اولیه یا نیمه مصنوع (نظیر مرفین و هروئین) و تأمین نیاز داخلی به سایر کشورها ترانزیت می شود. طبق ارزیابی سال 1994 سازمان ملل متحد، میزان تولید تریاک در افغانستان 3600 تن و پاکستان 128 تن می باشد که سالیانه نزدیک به 150 تن از مواد پادتنی هروئین و مرفین به دست آمده و به غرب ترانزیت می شود.
سالیانه 400 الی 600 تن تریاک به صورت عمده وارد جمهوری اسلامی ایران می گردد. گستردگی مناطق زیر کشت در افغانستان، جغرافیای طبیعی، شرایط سیاسی و جنگ داخلی در این کشور، امکان برآورد دقیقی از میزان تولید واقعی تریاک را فراهم نمی سازد.
مهمترین مسیرهای ترانزیت مواد مخدر از راه زمینی هلال طلایی (افغانستان) به جمهوری اسلامی ایران، و از ایران به ترکیه و آلمان و فرانسه می باشد.
از پاکستان مواد مخدر به هند، عمان، یمن، مصر و ایتالیا قاچاق می شود.
مهمترین معبر هلال طلایی به اروپا مسیر سنتی بالکان بوده که با توجه به فروپاشی بلوک شرق این مسیر مقداری تغییر یافته است.

برآورد ارزش افزوده مواد مخدر:

ارزیابی به عمل آمده توسط سازمان ملل حاکی است که بیش از 90 درصد از ارزش افزوده مواد مخدر، در مرحله توزیع می باشد. به عنوان نمونه در پاکستان توزیع کنندگان 9/0 قیمت خرده فروشی هروئین را به خود اختصاص داده اند.
بیشترین درصد سود حاصله از قاچاق نصیب قاچاقچیان ترک، اروپایی و آمریکایی می شود. در این میان ترکیه به عنوان عمده قاچاق بین آسیا و اروپا بیشترین سود حاصله ناشی از قاچاق مواد مخدر را به دست می آورد.
بخش عمده ای از درآمد قاچاق به خارج انتقال یافته و یا صرف خرید لوازم لوکس قانونی و غیر قانونی می شود و بر اقتصاد کشورها تأثیر منفی و حالت تورم زایی دارد. اگر چه ممکن است کشورها در کوتاه مدت از منافع اقتصادی قاچاق مواد مخدر برخوردار شوند، لیکن در بلند مدت به دلیل این که سرمایه گذاری وجوه حاصله از قاچاق در بخشهای خاصی از اقتصاد کشورها صورت می گیرد و افزایش میزان نقدینگی را به دنبال دارد و سرمایه گذاری عادی را تحت الشعاع قرار می دهد موجب تورم، بی اعتباری دولتها، رقابت ناسالم اقتصادی و فساد اداری و اجتماعی می گردد.
یکی دیگر از ابعاد درآمدزایی مواد مخدر برای کشورهای توسعه یافته سیستم اطلاعاتی - انتظامی و قضائی آنها جهت شناسایی اموال و املاک قاچاقچیان و مصادره آنها می باشد.