فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

26 ژوئن / 5 تیر

این مواد مخدر مایه فساد است، فساد را باید برداشت تا دیگران اصلاح شوند. هر عقلی و هر عاقلی این معنا را تصدیق دارد که با این طور فسادها که جوانهای ما را به نیستی تقریباً می کشاند باید مبارزه بشود.
امام خمینی (ره)
کنفرانس بین المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از تاریخ 17 تا 26 ژوئن 1987 در شهر (وین) به منظور ابراز عزم سیاسی ملتها در امر مبارزه با پدیده خانمانسوز و شوم مواد مخدر تشکیل شد و در آن سندی با عنوان comprehensive Multidisciplinary outline **C.M.O (طرح جامع مبارزه با مواد مخدر)*** به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید. این سند خط مشی همه جانبه اقدامات در امر کنترل مواد مخدر را از سوی کشورهای شرکت کننده مشخص و آنان را متعهد نموده است تا اقدامات بین المللی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر را قاطعانه دنبال کنند.
در این کنفرانس سندی در چهار فصل تنظیم گردید که بیش از 35 مورد اقدام عملی را همچون ارزیابی میزان مصرف، پیشگیری از طریق آموزش، نقش رسانه ها در بازگشت معتادین به دامن اجتماع و معالجه آنان، ریشه کنی مزارع غیر مجاز خشخاش، نابودی شبکه های عمده قاچاق مواد مخدر، همکاریهای حقوقی کشورها و ... را در خود جای داده است. این سند در 26 ژوئن مصادف با 5 تیر ماه به اتفاق آراء مورد تأیید و تصویب کشورهای شرکت کننده قرار گرفت و سالروز تصویب این سند به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام گردید.
علی رغم امضای این سند توسط اکثریت کشورها، متأسفانه اقدامات عملی لازم در جهت مبارزه با مواد مخدر صورت نمی پذیرد. تنها کشور موفقی که توانسته در این راه اقدامات جدی و موفقیت آمیزی را انجام دهد، جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک الگوی موفق و سمبل مبارزه و ابداع کننده شیوه های موفق در جهان شناخته شده است. غرب و در رأس آنها آمریکا، عمیقاً از گسترش تفاهمات منطقه ای و همکاریهای بین المللی با جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر به هراس افتاده و همواره مخالفت خود را با مطرح شدن ایران اسلامی به عنوان الگو اعلام داشته است، و نه تنها هیچ گونه همکاری در جهت نابودی باندهای مافیایی مواد مخدر انجام نداده بلکه در مواقع لازم کارشکنی هایی نیز در جهت جلوگیری از فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده است.

سابقه مواد مخدر در جهان:

اگرچه تاریخ دقیقی از کشت و مصرف مواد افیونی در دست نمی باشد، لیکن بر اساس برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر را حدود 4000 سال پیش از میلاد برآورد می نمایند.
(پلین) دانشمند رومی قرن اول میلادی اولین کسی است که شیره غلیظ خشخاش را به نام اپیوم عرضه کرد. "اپیوم" از ریشه "اپوس OPOS" به معنی شیره که آن هم از کلمه "اهی پی نا AHIPENA " از زبان سانسکریت گرفته شده و بنا به تلفظهای دیگر "افیون" یا "هیپون" خوانده می شود.
به کار بردن کلمه "تریاک Theriac" بجای افیون یک غلط مصطلح و کاملاً مرسوم است، زیرا "تریاک" در زبان انگلیسی و "تریاق" در زبان فرانسوی نام یک پادزهر است که از حدود 70 نوع گیاه تهیه شده و گاهی پوست یک نوع مار به نام "Tiriak" را نیز به آن می افزودند.
کلمه خشخاش هم یک لغت عربی است و در فارسی این گیاه را "کوکنار" می نامند.