فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

وظایف اساسی سازمان تبلیغات اسلامی:

وظایف سازمان در 21 مورد به شرح زیر تدوین شده است:
1 - سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات دینی مردمی.
2 - زمینه سازی برای سازمان یافتن نیروهای مؤمن و پیدایش تشکل های لازم و برنامه ریزی و هماهنگی به منظور تقویت و هدایت مداوم انجمنهای اسلامی و جمعیتهای مشابه و نظارت بر فعالیت آنها در جهت ارتقاء کیفیت حضور نیروهای حزب الله در صحنه های فرهنگی و اجتماعی.
3 - تلاش در جهت احیا و اشاعه معارف، فرهنگ و تاریخ تشیع از همه راههای ممکن با تأکید بر وحدت تمام مذاهب اسلامی و حراست از آن، با همکاری مراجع و نهادهای ذی ربط.
4 - تحقیق و بررسی در خصوص تبلیغات سوء و تهاجم فرهنگی دشمنان و شناسایی و تحلیل ترفندهای تبلیغی علیه اسلام و انقلاب اسلامی با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط و ارائه سیاستهای لازم در جهت خنثی سازی آنها و تنویر افکار عمومی.
5 - انجام مطالعات راهبردی و بررسیهای کاربردی در زمینه نیازهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان و طراحی برنامه ها و شیوه های تبلیغی نوین و اصلاح و احیای روشهای سنتی در تبلیغات اسلامی.
6 - تدوین و انتشار کتب و نشریات مناسب و ضروری به منظور معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی و تبیین مواضع انقلاب اسلامی و انجام پژوهشهای لازم بویژه در زمینه نظام تربیتی، مبانی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی حکومت اسلامی و حمایت از پژوهشگران متعهد.
7 - تلاش در جهت هدایت افکار عمومی با استفاده از رسانه های همگانی و فعالیت مستقیم رسانه ای در صورت لزوم.
8 - شناسایی، معرفی آثار نمونه فرهنگی، هنری افراد و شبکه های تبلیغی - مردمی جامعه اسلامی، تهیه، عرضه فرآورده ها و آثار نمونه فرهنگی - هنری در جهت ارائه الگوهای مناسب هنرمندان متعهد و انقلابی و حمایت از آنان.
9- برنامه ریزی، زمینه سازی و انجام اقدامات لازم برای هرچه فعالتر شدن افراد تأثیرگذار، مانند: روحانیون، دانشگاهیان، معلمان و هنرمندان در جهت رشد فرهنگ اسلامی و مقابله با آثار نامطلوب فرهنگهای بیگانه.
10 - برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی در برگزاری هرچه بهتر مراسم و شعائر انقلابی و دینی در داخل و خارج از کشور با مشارکت کلیه نهادهای مردمی و دولتی.
11 - همکاری با وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلابی به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی در محیط سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی.
12 - تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی و مراکز دانشگاهی در جهت تربیت مبلغان کار آمد، هنرمندان متعهد و مربیان دینی.
13 - تأسیس مراکز اطلاع رسانی تخصصی، تبلیغی و دینی.
14 - سازماندهی و اعزام مبلغ در سراسر کشور بویژه مناطق محروم با همکاری روحانیت و مردم.
15 - سازماندهی و اعزام مبلغ و مربی دینی به خارج از کشور با همکاری مراجع ذی ربط.
16 - هدایت و حمایت انجمنهای اسلامی و تشکلهای اسلامی - مردمی خارج از کشور و نظارت بر آنها.
17 - برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی جهت ایرانیان و علاقمندان فرهنگ فارسی در خارج از کشور با تأکید بر خدمات متقابل اسلام و ایران، با همکاری و هماهنگی مراجع ذی ربط.
18 - برگزاری کنفرانسها، جشنواره ها و نمایشگاه های بین المللی مردمی در داخل و خارج از کشور به منظور تعمیق و گسترش معارف اسلامی و فراهم کردن زمینه شرکت هنرمندان و شبکه های تبلیغی - مردمی در کنفرانسها، نمایشگاهها و جشنواره های فرهنگی.
19 - انجام همکاریهای فرهنگی - تبلیغی با مراکز اسلامی و فرهنگی داخل کشور و مراکز اسلامی و فرهنگی خارج از کشور در راستای اهداف سازمان و به منظور تأمین ارتباط افراد و مراکز اسلامی و فرهنگی - مردمی. داخل کشور با سایر ملل و ایجاد زمینه های فرهنگی برای تألیف قلوب آنان با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط.
20 - نظارت بر ترجمه متون دینی و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به تهیه، ترجمه و انتشار این متون جهت بهره برداری در خارج از کشور.
21 - نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و انجام فعالیتهای قرآنی از طریق تربیت مربی، تدوین جزوات آموزشی و همکاری با وزارتخانه های ذی ربط جهت گسترش آموزش و معارف قرآن کریم.

هفته قوه قضائیه

1 تا 7 تیر ماه

جهت ارج نهادن به مقام والای قضاء و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی اولین مسئول دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد مورخه 17/5/1372 قوه قضائیه، مبتنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضائیه در تاریخ 27/4/1373 در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.
امام خمینی (ره) و قوه قضائیه:
(... در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشأن - صلی الله علیه وآله - در مقابل قانون بی امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است و بر دستگاههای قضائی است که از متعدیان به جان و شرف و مال بندگان دفاع کنند و آنان را به سزای خود بنشانند و من برای چندمین بار اعلام می کنم که هر گروه و شخصی اگر چه از بستگان و اقربای این جانب باشند، خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضائی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد و هرکس و هر دستگاه چه قضاوت شرع و چه دادگاهها و چه غیر اینها، هرکس تعدیات خود را به اسم من و یا به انتساب به من، اجرا کنند مجرم و مفتری است** صحیفه نور چاپ دوم جلد 8 - ص 312 و ص 313***.) 29/12/1359
عرض من به قضات این است که کوشش کنند، توجه کنند به این که اگر با کوشش آنها مسأله قضاوت حل نشود تا آخر قضیه قضاوت به زمین خواهد ماند. کوشش کنند که اولاً علما و اشخاص دانشمند را معرفی کنند و ثانیاً آنها که متصدی امور قضایی هستند توجه کنند به این که مسأله بسیار مشکلی مهمی و پرمسؤولیتی بر عهده آنهاست، حتی مسؤولیت قضیه قضا از همه مسؤولیت هایی که در یک کشور هست بالاتر است برای این که قاضیان متصدی اموری هستند که جان مردم، مال مردم، نوامیس مردم در گرو کارهای آنها و قضاوت آنهاست. و القاضی علی شفیر جهنم باید توجه کنند که خدای نخواسته جانی به واسطه فتوای آنها و در قضاوت آنها بدون مجوز شرعی از بین نرود، مالی، حیثیتی، آبرویی از بین نرود که بسیار اهمیت دارد این مطلب و امروز اهمیتش بیشتر از سابق است. سابق قضیه این نبود که اگر قاضی تخلف می کرد، اصل اسلام را مشوه می کند. امروز قلمهایی هست که اگر چنانچه یک قاضی یا چند قاضی ولو اشتباهاً یک کاری انجام بدهد، یا خدای نخواسته عمداً انجام بدهد، این را پای روحانیت حساب می کنند و پای جمهوری اسلامی حساب می کنند و بالاخره پای اسلامی حساب می کنند و لهذا قاضی امروز مسئول حیثیت اسلام است، مسئول حیثیت جمهوری اسلام است و مثل قضات در طول تاریخ نیست که فقط مسئول باشد نسبت به آن قضاوتی که در مورد شخصی می کرد. امروز قضاوت علاوه بر آن بعدی که همیشه داشته است، یک بعد خاصی دارد که آن بعد خاص آن چیزی است که برمی خورد به حیثیت اسلام. اگر چند قاضی در چند محل اشتباه بکنند و یا بعضی از آنها مثلاً خدای نخواسته عمداً یک کاری را انجام بدهند، این اسباب این می شود که قلمهایی که می خواهند این جمهوری اسلامی را از بین ببرند، یکی را چند و چند را صدها جلوه می دهند و با قلمهای خودشان به اصل جمهوری اسلامی و به اسلام حمله می کنند. بنابراین اگر سابق شغل قضا یک شغل در عین حال بسیار مهم و پرمسئولیتی بود، امروز مسئولیت او بسیار زیادتر است، باید بگوییم صد چندان است. این یک عرضی است که به متصدیان قضا، چه در حال و چه بعدها که تصدی می کنند، عرضی بود که کردم** صحیفه نور - چاپ دوم - 1373 - جلد 8 - ص 399***.) 21/2/1360