فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

تصویب وظایف اساسی سازمان تبلیغات اسلامی:

پس از ارتحال امام (ره) و پایان هشت سال دفاع مقدس، ضرورت گسترش فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی دو چندان شد و رهبر آگاه و دلسوز انقلاب اسلامی در دیدار با مبلغان و مسئولان و کارگزاران فرهنگی کشور برای تبلیغ و استفاده از بارهای نوین تبلیغ تأکید داشته اند تا آن که در تاریخ 11/4/71 مقام معظم رهبری هیأت امنای** اعضاء هیأت امنا عبارت بودند از: آیت الله جنتی، حجج اسلام و المسلمین محمدی عراقی و محمد علی زم، دکتر افروز، دکتر پور نجاتی، دکتر حداد عادل، حجج اسلام قرائتی، ابوالحسن نواب، محمد علی تسخیری، علی اکبر رشاد ***سازمان تبلیغات اسلامی را تعیین و آیت الله جنتی را به ریاست هیأت امنا انتخاب فرمودند و در تاریخ 8/4/71 حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی را به عنوان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی منصوب نمودند.
از اقدامات اولیه هیأت امنا، تصویب وظایف اساسی سازمان بود که توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) در تاریخ 26/12/1371 به سازمان تبلیغات اسلامی ابلاغ شد.

وظایف اساسی سازمان تبلیغات اسلامی:

وظایف سازمان در 21 مورد به شرح زیر تدوین شده است:
1 - سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات دینی مردمی.
2 - زمینه سازی برای سازمان یافتن نیروهای مؤمن و پیدایش تشکل های لازم و برنامه ریزی و هماهنگی به منظور تقویت و هدایت مداوم انجمنهای اسلامی و جمعیتهای مشابه و نظارت بر فعالیت آنها در جهت ارتقاء کیفیت حضور نیروهای حزب الله در صحنه های فرهنگی و اجتماعی.
3 - تلاش در جهت احیا و اشاعه معارف، فرهنگ و تاریخ تشیع از همه راههای ممکن با تأکید بر وحدت تمام مذاهب اسلامی و حراست از آن، با همکاری مراجع و نهادهای ذی ربط.
4 - تحقیق و بررسی در خصوص تبلیغات سوء و تهاجم فرهنگی دشمنان و شناسایی و تحلیل ترفندهای تبلیغی علیه اسلام و انقلاب اسلامی با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط و ارائه سیاستهای لازم در جهت خنثی سازی آنها و تنویر افکار عمومی.
5 - انجام مطالعات راهبردی و بررسیهای کاربردی در زمینه نیازهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان و طراحی برنامه ها و شیوه های تبلیغی نوین و اصلاح و احیای روشهای سنتی در تبلیغات اسلامی.
6 - تدوین و انتشار کتب و نشریات مناسب و ضروری به منظور معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی و تبیین مواضع انقلاب اسلامی و انجام پژوهشهای لازم بویژه در زمینه نظام تربیتی، مبانی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی حکومت اسلامی و حمایت از پژوهشگران متعهد.
7 - تلاش در جهت هدایت افکار عمومی با استفاده از رسانه های همگانی و فعالیت مستقیم رسانه ای در صورت لزوم.
8 - شناسایی، معرفی آثار نمونه فرهنگی، هنری افراد و شبکه های تبلیغی - مردمی جامعه اسلامی، تهیه، عرضه فرآورده ها و آثار نمونه فرهنگی - هنری در جهت ارائه الگوهای مناسب هنرمندان متعهد و انقلابی و حمایت از آنان.
9- برنامه ریزی، زمینه سازی و انجام اقدامات لازم برای هرچه فعالتر شدن افراد تأثیرگذار، مانند: روحانیون، دانشگاهیان، معلمان و هنرمندان در جهت رشد فرهنگ اسلامی و مقابله با آثار نامطلوب فرهنگهای بیگانه.
10 - برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی در برگزاری هرچه بهتر مراسم و شعائر انقلابی و دینی در داخل و خارج از کشور با مشارکت کلیه نهادهای مردمی و دولتی.
11 - همکاری با وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلابی به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی در محیط سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی.
12 - تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی و مراکز دانشگاهی در جهت تربیت مبلغان کار آمد، هنرمندان متعهد و مربیان دینی.
13 - تأسیس مراکز اطلاع رسانی تخصصی، تبلیغی و دینی.
14 - سازماندهی و اعزام مبلغ در سراسر کشور بویژه مناطق محروم با همکاری روحانیت و مردم.
15 - سازماندهی و اعزام مبلغ و مربی دینی به خارج از کشور با همکاری مراجع ذی ربط.
16 - هدایت و حمایت انجمنهای اسلامی و تشکلهای اسلامی - مردمی خارج از کشور و نظارت بر آنها.
17 - برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی جهت ایرانیان و علاقمندان فرهنگ فارسی در خارج از کشور با تأکید بر خدمات متقابل اسلام و ایران، با همکاری و هماهنگی مراجع ذی ربط.
18 - برگزاری کنفرانسها، جشنواره ها و نمایشگاه های بین المللی مردمی در داخل و خارج از کشور به منظور تعمیق و گسترش معارف اسلامی و فراهم کردن زمینه شرکت هنرمندان و شبکه های تبلیغی - مردمی در کنفرانسها، نمایشگاهها و جشنواره های فرهنگی.
19 - انجام همکاریهای فرهنگی - تبلیغی با مراکز اسلامی و فرهنگی داخل کشور و مراکز اسلامی و فرهنگی خارج از کشور در راستای اهداف سازمان و به منظور تأمین ارتباط افراد و مراکز اسلامی و فرهنگی - مردمی. داخل کشور با سایر ملل و ایجاد زمینه های فرهنگی برای تألیف قلوب آنان با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط.
20 - نظارت بر ترجمه متون دینی و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به تهیه، ترجمه و انتشار این متون جهت بهره برداری در خارج از کشور.
21 - نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و انجام فعالیتهای قرآنی از طریق تربیت مربی، تدوین جزوات آموزشی و همکاری با وزارتخانه های ذی ربط جهت گسترش آموزش و معارف قرآن کریم.

هفته قوه قضائیه