فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

رویدادهای تیر

تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی

1 تیر 1360

ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون** سوره آل عمران آیه 104
ترجمه: و باید از شما مسلمانان برخی (که دانا و باتقوی ترند) خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری امر کرده از بدکاری نهی کنند و اینان که به حقیقت واسطه هدایت خلق هستند در دو عالم در کمال پیروزبختی و رستگاری خواهند بود.***
(ما) معتقدیم این مجموعه ای که امروز به عنوان سازمان تبلیغات اسلامی گرد هم آمده اند، بالاترین و مهمترین و منسجم ترین مجموعه ای هستند که در طول تاریخ تبلیغاتمان داشته ایم.
چهره نورانی اسلام را برای جهانیان روشن نمایید که اگر این چهره با آن جمال جمیل که قرآن و سنت در همه ابعاد به آن دعوت کرده اند، از زیر نقاب مخالفان اسلام و کج فهمی های دوستان خودنمایی نماید، اسلام جهانگیر خواهد شد.
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)
رشد، شکوفایی و توسعه فرهنگها به تناسب و گستره اوجی است که از حصارها، محدودیتها و مرزهای جغرافیایی می گیرند. یک مکتب و ایدئولوژی به همان میزان می تواند از قدرت و قدمت بیشتری بهره مند باشد که بتواند در میدان حضور، با ملل و مردم بیشتری از جوامع بشری ارتباط برقرار کند. امروزه گرچه حقانیت مکاتب و فرهنگها را با میزان گستره جغرافیایی، حضور آنها در میان ملل و اقوام مختلف نمی توان محک زد، اما یک مکتب و ایدئولوژی، اگر برای ایجاد چنین ارتباط و موقعیتی جهش و اوج نداشته باشد، مسلماً در همان خاستگاه خود، در برابر امواج تهاجم فرهنگهای بیگانه دچار نابودی تدریجی خواهد شد. بر همین اساس مقوله تبلیغ و پیام رسانی در متن و شأن رسالت انبیا و پیروان صالح آنان به مثابه یک اصل و ضرورت اجتناب ناپذیر عینیت پیدا کرده است تا مشعل هدایت در جوامع بشری جاودان و تحقق عنایت خلقت آفرینش تأمین شود.
تبلیغات، به معنای مجموعه اعمال گفتاری، نوشتاری، رفتاری و تصویری است که به منظور نفوذ و تأثیرگذاری در شخصیت، افکار، عقاید و احساسات مخاطبان سازماندهی می شود و برای جهت بخشیدن به آنان در راستای هدف و مقصدی مشخص، هویت پیدا می کند. تبلیغات در بینش و فرهنگ اسلامی از جایگاه رفیع و ویژه ای برخوردار است. امام راحل (ره) تبلیغات را از اصول بسیار مهم اسلام عزیز معرفی نموده اند. این اصل و ضرورت مهم، همان شناساندن خوبیها و تشویق به انجام آنها و ترسیم بدیها و نشان دادن راه گریز و منع از آنهاست.