فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 8

حاج شیخ محسن قرائتی

سوره نمل آیه 27

(27) قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ کُنتَ مِنَ الْکَذِبِینَ
(سلیمان بعد از شنیدن گزارش هدهد) گفت: به زودی خواهیم دید که آیا (در گزارشت) راست گفتی یا از دروغگویانی؟

سوره نمل آیه 28

(28) إِذْهَبْ بِّکِتَبِی هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ
این نامه ی مرا ببر و به سوی آنها بیفکن؛ آن گاه از آنان روی برتاب، پس بنگر چه جوابی می دهند.
نکته ها:
نامه نگاری و مکاتبه پیامبران با کفّار و مشرکان، سایقه ای طولانی دارد و سیره ی پیامبراسلام صلی الله علیه و آله نیز بود. آن حضرت نامه هایی به سران کشورهای ایران و روم فرستادند. فرستادن پیام و رایزن فرهنگی و سفیر و مأمور، و پیش قدم شدن در این مسایل، به خاطر رسیدن به اهداف ارشادی و فرهنگی، از سیره ی پیامبران است.
پیام ها:
1- زودباوری ممنوع؛ ردّ کردن حرف دیگران نیز بدون دلیل ممنوع. (سننظر)
(در مورد مسایل مهم، به یک گزارش اعتماد نکنید.)
2- ادّعا وتبلیغات دیگران، ما را از تحقیق باز ندارد. (هدهد ادّعا کرد: خبر من یقینی است، ولی سلیمان گفت: ما باید بررسی کنیم) (سننظر)
3- تحقیق کردن، مخصوص گزارش های شخص فاسق نیست؛ بلکه هنگام شک نیز تحقیق و بررسی لازم است. (سننظر)
4- نه تصدیق، نه تکذیب، بلکه تحقیق. (سننظر أصَدقتَ أم کنت من الکاذبین)
5 - نقاط مثبت را قبل از نقاط منفی بازگو کنید. (أصَدقتَ ام ...)
6- با یک راستگویی در گروه صادقین قرار نمی گیریم، ولی با یک دروغ جزو دروغگویان می شویم. («صَدقتَ» به صورت فعل ولی «کاذبین» به صورت اسم فاعل آن هم با کلمه ی «کنتَ» آمده است).
7- پرندگان نیز در اختیار اجرای اوامر خدا و اولیای او قرار دارند. (اِذهب بکتابی)
8 - قلم، یکی از مهم ترین ابزار هدایت و ارشاد است. (اِذهب بکتابی)
9- برای ارشاد و هدایت دیگران و برقراری ارتباط صحیح و مفید با آنان، پیش قدم باشیم. (اِذهب بکتابی)
10- در گزینش افراد برای انجام مأموریّت ها، هر کس شناخت و احساس بیشتری دارد اولویت خواهد داشت. (اِذهب)
11- برای رسیدن به اهداف الهی، نامه نوشتن مرد به زن مانعی ندارد. (کتابی)
12- در زمینه مسایل عقیدتی، بعد از شنیدن گزارش های تلخ، باید عکس العمل فوری و غیرت دینی از خود نشان داد. (اذهب بکتابی)
13- در انتقال مطالب و مفاهیم، امین باشیم. (بکتابی هذا)
14- شناسایی مخفیانه و دور از چشم، عمیق ترین نوع شناخت هاست. (ثم تولّ)
15- با حکومت ها و سیستم های سیاسی و پیچیده، نمی توان ساده برخورد کرد. (القه ثم تولّ)
16- قدرت طرّاحی وبرنامه ریزی، از شرایط مدیریّت است.(اِذهب بکتابی - ثمّ تولّ)
17- به دیگران فرصت تفکّر دهیم. (فانظر ماذا یرجعون)
18- شرط توفیق در ارشاد و امر به معروف، شناسایی حالت ها و روحیّه ی دیگران است. (فانظر ماذا یرجعون)
19- شناسایی فرد کافی نیست؛ نظام و دست اندرکاران را باید به حساب آورد. (الیهم - عنهم - یرجعون)
20- حالت های دشمن را زیر نظر داشته باشید. (فانظر ماذا یرجعون)

سوره نمل آیه 29

(29) قَالَتْ یَأَیُّهَا الْمَلَؤُاْ إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتَبٌ کَرِیمٌ
(چون هدهد نامه را نزد بلقیس افکند، او به شگفت آمد و) گفت: ای اشراف (و بزرگان کشور)! نامه ای پرارزش به سوی من افکنده شد.