فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 8

حاج شیخ محسن قرائتی

سوره مومنون آیه 111

(111) إِنِّی جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ
من امروز به خاطر آن که (مؤمنان در برابر تمسخر و خنده ی شما) صبر کردند، به آنان پاداش دادم که ایشانند رستگاران.

سوره مومنون آیه 112

(112) قَلَ کَمْ لَبِثْتُمْ فِی الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِینَ (113) قَالُواْ لَبِثْنَا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّینَ
(خداوند) از آنان می پرسد: شما در زمین چقدر ماندید؟ می گویند: یک روز یا بخشی از یک روز، پس از شمارگران بپرس.

سوره مومنون آیه 114

(114) قَلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلاً لَّوْ أَنَّکُمْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ
می گوید: اگر آگاهی داشتید می دانستید که جز اندکی درنگ نکرده اید.
نکته ها:
کلمه «فوز» به معنای رسیدن به مقصود است.
در قیامت از مردم سؤال می شود: شما چه مدّتی در دنیا اقامت داشتید؟ «کم لبثتم» این سؤال چندین بار در قرآن مطرح شده وهرکس طبق پندار خود پاسخی می دهد از جمله:
* ما به مقدار ساعتی از یک روز، در دنیا ماندیم. (ساعة من نهار)**احقاف، 35 .***
* یک شامگاه، یا یک صبح. (عشیّة اوضحاها)**نازعات، 46 .***
* یک روز یا قسمتی از یک روز. (یوماً او بعض یوم)**مؤمنون، 113 .***
ممکن است مراد از «کم لبثتم فی الارض» مدّت توقّف در قبر و عالم برزخ باشد.
پیام ها:
1- پاداش صابران، از طرف خود خداوند است. (اِنّی جزیتهم) (صبر در برابر اذیّت ها، نیش ها و تمسخرها پاداش بزرگی دارد)
2- رستگاری در سایه ی استقامت است. (اَنّهم هم الفائزون)
3- در قیامت تنها گروه رستگار صابرانند.**ضمیر «هم» در کنار «انّهم»، اشاره به انحصار رستگاری در آن گروه است.*** (اَنّهم هم الفائزون)
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند - بر اثر صبر نوبت ظفر آید.
4- حسرت بزرگ آن است که انسان برای لذّت و راحتی چند روزه، دوزخ و عذاب همیشگی را خریداری کند. (لبثنا یوماً)
5 - به مهلت روزگار مغرور نشوید، که مدّتی بسیار اندک است. (یَوماً اوبعض یوم)
6- همه ی عمر دنیا نسبت به ابدیّت اندک است. (یوماً او بَعض یوم)
7- برخی از فرشتگان، مأمور شمارش و آمار ایّام هستند. (فسئل العادّین)