فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 8

حاج شیخ محسن قرائتی

سوره مومنون آیه 97

(97) وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّیَطِینِ (98) وَأَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَن یَحْضُرُونِ
و بگو: پروردگارا! من از وسوسه های شیطان ها به تو پناه می برم. و پناه می برم به تو ای پروردگار! از این که آنان نزد من حاضر شوند.
پیام ها:
1- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تحت تربیت خداوند و مأمور برخورد به بهترین شیوه با بدی های دشمنان است. (اِدفع بالّتی هِیَ اَحسن)
2- بدی را می توان با بدی پاسخ داد ولی این، برای رهبر شایسته نیست. (ادفع بالّتی هیَ اَحسن)
3- ایمان ما به علم خداوند، عامل صبر وحلم در ماست. (نحن اعلم)
4- پناه دادن از شئون ربوبیّت است. (ربّ اَعوذبک)
5 - پیامبران نیز باید به خدا پناه ببرند. (قل ربّ اَعوذبک)
6- پناه بردن به خداوند باید مکرر و جدی باشد. (تکرار «اعوذ»)
7- تنها پناهگاه مطمئن خداست. (بک)
8 - یکی از راه های نفوذ شیطان، اشاره ها و وسوسه های او نسبت به برخوردهای بد ما با دیگران است. (هَمزات)
9- شیاطین، متعدّد و وسوسه های آنان نیز گوناگون است. (هَمَزات الشیاطین)
10- شیطان ها در انبیا نیز طمع دارند. (هَمَزات الشیاطین)
11- بالاتر از وسوسه، حضور شیطان هاست. (اَن یَحضُرون)
12- حضور افراد فاسد ومفسد در جامعه، مقدّمه فساد دیگران است. (یَحضُرون)

سوره مومنون آیه 99

(99) حَتَّی إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ
(آنها همچنان به توصیف های ناروا و کردارهای زشت خود ادامه می دهند) تا زمانی که مرگ به سراغ یکی از آنان آید، می گوید: پروردگارا! مرا بازگردان.

سوره مومنون آیه 100

(100) لَعَلِّی أَعْمَلُ صَلِحاً فِیمَا تَرَکْتُ کَلَّا إِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ
شاید در آنچه از خود به جای گذاشته ام (از مال و...) کار نیکی انجام دهم. (به او گفته می شود:) هرگز. این گفته سخنی است که (به ظاهر) می گوید (ولی اگر برگردد، به آن عمل نمی کند) و در پی آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند.
پیام ها:
1- غرور و غفلت برای گروهی دائمی است. (حتّی اذا)
2- منحرفان روزی بیدار خواهند شد و تقاضای بازگشت به دنیا خواهند کرد، امّا آن تقاضا نشدنی است. (ربّ ارجعون)
3- ضایع کردن عمر وفرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ است. (ربّ ارجعون)
4- تقاضای بازگشت از سوی کفّار جدی است ولی قول آنان در مورد صالح شدن مشکوک است. (لعلّی اعمل)
5 - عمل صالح، زاد و توشه ی بعد از مرگ است. (ارجعون لعلّی اعمل صالحا)
6- کسانی که مُکنت و امکاناتی دارند، باید بیشتر عمل صالح انجام دهند. (اعمل صالحا فیما ترکت)
ای که دستت می رسد کاری بکن - پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
7- دنیا مزرعه ی آخرت است. (اعمل صالحا فیما ترکت)
8 - اقرار کافران به اشتباه، تنها با زبان است و پشتوانه ی قلبی ندارد. (انّها کلمة هوقائلها)