فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 8

حاج شیخ محسن قرائتی

سوره مومنون آیه 94

(94) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِی فِی الْقَوْمِ الظَّلِمِینَ
پس پروردگارا! مرا در میان قوم ستمگر قرار مده.
نکته ها:
امام صادق علیه السلام درباره ی جمله «عالم الغیب و الشهادة» فرمود: غیب آن است که واقع نشده و شهادت چیزی است که محقّق گشته باشد.**معانی الاخبار، ص 146.***
پیام ها:
1- علم خداوند به همه چیز، رمز بی نیازی او از شریک است. (ما کان معه من اله... عالم الغیب)
2- علم خداوند نسبت به غیب و شهود یکسان است. (عالم الغیب و الشهادة)
3- آگاهی به غیب مهم تر و مسائل غیبی بیشتر است. (در تمام قرآن، کلمه ی غیب قبل از شهادت آمده است). (عالم الغیب و الشهادة)
4- پیامبر صلی الله علیه و آله امین وحی است. حتّی کلمه ی «قل» را نقل می کند.
5 - حضور در میان ظالمان، خطر گرفتاری به عذاب های الهی را در پی دارد. (فی القوم الظالمین)

سوره مومنون آیه 95

(95) وَإِنَّا عَلَی أَن نُّرِیَکَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ
و بدون شک ما می توانیم آنچه را به آنان وعده می دهیم به تو نشان دهیم.
نکته ها:
خداوند در این آیه پیامبرش را دلداری داده است که قدرت دارد گمراهان و کافران را عذاب کند امّا به دلایلی عذاب آنان را به تأخیر می اندازد از جمله:
الف: به آنان مهلت می دهد تا توبه کنند.
ب: با آنان اتمام حجّت کند.
ج: در آینده افراد مؤمنی از نسل آنان به وجود می آید.
د: به خاطر وجود پیامبر صلی الله علیه و آله که مایه ی رحمت و برکت است.
پیام ها:
1- تأخیر عذاب، نشانه ی ناتوانی خداوند نیست. (لقادرون)
2- از اینکه عاقبت کفّار را به چشم خود نمی بینید، در قدرت خداوند شک نکنید. (نریک ما نعدهم لقارون)

سوره مومنون آیه 96

(96) اِدْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَصِفُونَ
(ای پیامبر!) بدی را به بهترین روش دفع کن. (در مقام انتقام و مقابله به مثل مباش) ما به آنچه مخالفان توصیف می کنند آگاه تریم. (می دانیم که مشرکان مرا به گرفتن فرزند وشریک وتو را به سحر وجادو توصیف می کنند)