فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 8

حاج شیخ محسن قرائتی

سوره مومنون آیه 47

(47) فَقَالُواْ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ
پس (در پاسخ موسی و هارون) گفتند: آیا ما به دو انسان مانند خودمان ایمان آوریم در حالی که قوم موسی و هارون برده ی ما بودند؟

سوره مومنون آیه 48

(48) فَکَذَّبُوهُمَا فَکَانُواْ مِنَ الْمُهْلَکِینَ
پس آن دو پیامبر را تکذیب کردند، و از هلاک شدگان گشتند.

سوره مومنون آیه 49

(49) وَلَقَدْ ءَاتَیْنَا مُوسَی الْکِتَبَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ
و همانا ما به موسی کتاب (تورات) دادیم، شاید (مردم به واسطه آن) هدایت شوند.
پیام ها:
1- موسی و هارون، از نژاد بنی اسرائیل بودند. (وقومهما لنا عابدون) (با توجّه به اینکه بنی اسرائیل برده ی فرعونیان قرار گرفته بودند)
2- متکبّران به جای مراعات منطق و معجزه، به جایگاه اجتماعی افراد نظر دارند. (سلطان مبین... قومهما لنا عابدون)
3- نژادپرستی عامل استکبار است. (وقومهما لنا عابدون) (فرعونیان نژاد خود را برتر از بنی اسرائیل می پنداشتند)
4- منطق انبیا، معجزه و استدلال و منطق طاغوت، استضعاف و دربند کشیدن ملّت است. (قومهما لنا عابدون)
5 - نتیجه ی تکذیب حقّ، هلاکت است. (کذّبوهما فکانوا من المهلکین)