فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 8

حاج شیخ محسن قرائتی

سوره مومنون آیه 35

(35) أَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَکُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَماً أَنَّکُم مُّخْرَجُونَ
آیا (آن پیامبر) به شما وعده می دهد که وقتی مردید و خاک و استخوان هایی (پوسیده) شدید، شما (از قبر) بیرون آورده می شوید ؟!

سوره مومنون آیه 36

(36) هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ
دور است دور، آنچه به شما وعده داده شده است.
نکته ها:
در قرآن، کلمه ی «هیهات» دو بار، آن هم در همین آیه به کار رفته است، که سران کفر وقوع قیامت را بسیار دور می پندارند.
شعارهای کفّار
* پیامبر یک انسان معمولی است. (بشراً)
* بر دیگران امتیازی ندارد. (مثلکم)
* پیروی از پیامبران خسارت است. (لخاسرون)
* قیامت و زندگی دوباره دور است. (هیهات هیهات) (چون انبیا مکرّر و همیشه وعده ی قیامت می دادند، (توعدون) مخالفان هم کلمه «هیهات» را تکرار کردند)
آنچه ذکر شد، برخی از شعارهای لجوجانه یا فریبنده ی کافران و حقّ ستیزان است. آنان با تبلیغات گسترده، پیروی از پیامبران را خسارت می دانند ولی هدفشان این است که مردم را مطیع خود سازند و با شعار آزادی، ملّت ها را به بردگی کشانند.

سوره مومنون آیه 37

(37) إِنْ هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ
جز این زندگی دنیا چیز دیگری نیست، می میریم و زندگی می کنیم و ما (هرگز پس از مرگ) برانگیخته نخواهیم شد.