فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 8

حاج شیخ محسن قرائتی

سوره حج آیه 73

(73) یَأَیُّهَاالنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن یَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن یَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَیْئاً لَّا یَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
ای مردم! مثلی زده شده است، پس به آن گوش فرا دهید، همانا کسانی که به جای خدای یکتا می خوانید، هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند، هر چند برای این کار اجتماع کنند، و اگر آن مگس چیزی از آنان برباید، نمی توانند از او بازستانند، طالب و مطلوب هر دو ناتوانند.

سوره حج آیه 74

(74) مَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ
(مشرکان،) خدا را آن گونه که شایسته اوست بزرگ نداشتند، قطعاً خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است.
پیام ها:
1- نحوه خطاب باید با مخاطبان تناسب داشته باشد. (یا ایّهاالنّاس - تَدعون من دون اللّه) (مشرکان در مرحله ای نیستند که به آنان بهتر از (یا ایّها النّاس) گفته شود)
2- در ارشاد و تبلیغ، ابتدا مردم را برای شنیدن آماده کنیم، سپس سخن بگوییم. (ضُرِبَ مَثلٌ فاستَمعوا له)
3- در مثال های قرآنی، دقّت و توجّه کنیم. (فاستَمِعوا له)
4- اگر انسان ها، همه ی توان خود را هم به کار گیرند، نمی توانند موجود زنده ای خلق کنند. (لن یَخلُقوا ذُباباً ولو اجتمعوا له)
5 - مخلوقات کوچک را کوچک نشمریم. (اِن یَسلُبهم الذُّباب)
6- کسی که در برابر یک مگس عاجز است، لایق نیست پرستش شود. (لایَستَنقِذوه منه)
7- مشرکان خدا را قبول داشتند، ولی غیر او را نیز می پرستیدند. (قدردانی صحیح از خداوند، یکتا پرستی است). (ما قدروا اللّه حقّ قَدرِه)
8 - انگیزه ی شرک، استمداد از شریک هاست، ولی باید غیر خدا را کنار گذاشت و تنها به سراغ او رفت، که قدرت وعزّت مخصوص خداوند است. (اِنّ اللّه لَقویّ عزیز)

سوره حج آیه 75

(75) اللَّهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلَئِکَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ
خداوند از میان فرشتگان ومردم رسولانی برمی انگیزد، همانا خداوند شنوا و بیناست.