فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 8

حاج شیخ محسن قرائتی

سوره حج آیه 42

(42) وَإِن یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ
و (ای پیامبر!) اگر تو را تکذیب می کنند (نگران مباش، زیرا) قوم نوح و عاد و ثمود نیز که قبل از اینها بودند، انبیا را تکذیب کردند.

سوره حج آیه 43

(43) وَقَوْمُ إِبْرَهِیمَ وَقَوْمُ لُوطٍ
و قوم ابراهیم و لوط (نیز پیامبرشان را تکذیب کردند).

سوره حج آیه 44

(44) وَأَصْحَبُ مَدْیَنَ وَکُذِّبَ مُوسَی فَأَمْلَیْتُ لِلْکَفِرِینَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کَانَ نَکِیرِ
ومردم (منطقه ی) مَدْیَن، انبیای خود را تکذیب کردند، موسی (نیز) مورد تکذیب مردم قرار گرفت، پس به کافران مهلت دادم (و همین که در غفلت غرق شدند) آنان را (با قهر خود) گرفتم، پس چگونه خواهد بود عذابی که برای آنان مجهول و مبهم است (و نمی توانند عمق آن را بفهمند)؟
پیام ها:
1- تکذیب دشمنان، نباید مانع ادامه ی راه شود. (و اِن یُکذّبوک ...)
2- از دشمنی کفّار نهراسید. (اِن یکذّبوک...) (خداوند پیامبر را دلداری می دهد)
3- تاریخ تکرار می شود. (فقد کُذّبت قبلهم)
4- برای عبرت و تربیت، از تاریخ استفاده کنید. (قبلهم)
5 - نوح و ابراهیم و لوط از طرف قوم خود تکذیب شدند. (قوم ابراهیم - قوم لوط - قوم نوح) ولی موسی از طرف قومش تکذیب نشد بلکه از طرف قبطیان تکذیب شد. (کذّب موسی) و نفرمود: «قوم موسی»
6- سنّت خداوند بر فرستادن انبیاست. (نوح، ابراهیم، موسی، شعیب، و لوط)
7- خداوند به تبهکاران مهلت می دهد. (فَأملیت)
8 - تبهکاران، مهلت خداوند را نشانه ی محبت یا غفلت او ندانند. (ثم أخذتهم)