فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره نحل آیه 107

(107) ذَلِکَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَیوةَ الدُّنْیَا عَلَی الْأخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَفِرِینَ
ترجمه: آن (قهر الهی) بخاطر آن است که آنان زندگی دنیا را بر آخرت برگزیدند، و قطعاً خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند.
پیام ها:
1- دنیا گرایی و برتری دادن آن بر آخرت، زمینه ی رها کردن ایمان وارتداد و گرفتار شدن به قهر الهی است. (استحبّوا ...)
(یکی از علل گرایش به مادیگری، رفاه طلبی و فرار از محدودیت هاست. (استحبّوا الحیوة الدنیا) )
3- دنیا گرایی روح و سینه ی انسان را برای قبول کفر، باز می کند. (ذالک بانّهم)

سوره نحل آیه 108

(108) أُوْلَئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَ أُوْلَئِکَ هُمُ الْغَفِلُونَ
ترجمه: آنانند کسانی که خداوند بر دلها وگوش وچشمانشان، مُهر نهاده است وآنان همان غافلانند.
پیام ها:
1- دنیاگرایی و برتری دادن آن، سبب غفلت از آخرت ونفهمیدن ونشنیدن وندیدن حقایق است. (کل آیه)

سوره نحل آیه 109

(109) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِی الْأَخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ
ترجمه: شک نیست که آنان حتماً در آخرت همان زیانکارانند.
پیام ها:
1- کسی که دنیا را بر آخرت ترجیح دهد، در آخرت خسارت کرده و سرمایه رشد خود را به هدر داده است. (هم الخاسرین)