فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره نحل آیه 96

(96) مَا عِندَکُمْ یَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِیَنَّ الَّذِینَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ
ترجمه: آنچه نزد شماست به پایان می رسد، وآنچه نزد خداست باقی وپایدار است، و کسانی که صبر پیشه کردند، همانا مزدشان را بر پایه نیکوترین کاری که می کردند، پاداش خواهیم داد.
پیام ها:
1- جز خدا، هیچ کس و هیچ چیز باقی نیست. (ما عندکم ینفد...)
2- دل کندن از مادیات و پیوسته به خدا و پایداری بر تعهدات و وفای به عهد، نیاز به صبر و مخالفت با هوای نفس دارد. (و لنجزینّ الذین صبروا)
3- دل کندن از دنیا، محرومیت نیست کامیابی است. (و لنجزین الذین صبروا)
4- هیچ مشتری بهتر از خدا نیست، چون جنس معمولی یا پست را هم به گران قیمت می خرد. (بأحسن ما کانوا یعملون)

سوره نحل آیه 97

(97) مَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَوةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ
ترجمه: هر کس از مرد یا زن که مؤمن باشد و کار شایسته کند، حتماً به زندگی پاک وپسندیده ای زنده اش می داریم وقطعاً مزدشان را بر پایه ی نیکوترین کاری که می کرده اند، پاداش خواهیم داد.
نکته ها:
«حیات طیّبه» آن است که انسان دلی آرام و روحی مؤمن داشته باشد، مؤمن به نور خدا می بیند، مشمول دعای فرشتگان است، مشمول تأییدات الهی است، اینگونه افراد خوف و حزنی ندارند.
پیام ها:
1- ملاک پاداش، سنّ، نژاد، جنسیت، موقعیت اجتماعی، سیاسی و... نیست. (مَن عَمِل)
2- زن و مرد در کسب کمالات معنوی یکسانند. (من ذکر او انثی)
3- شرط قبولی عمل صالح، ایمان است. (و هو مؤمن)
4- حتی یک عمل صالح، بی پاسخ نمی ماند. (من عمل صالحاً)
5- هر کجا تفکّر جاهلی مبنی بر تحقیر زن در کار باشد، باید نام و مقام زن را با صراحت برد. (من ذکرٍ او انثی)
6- کار خوب به تنهایی کافی نیست، خود انسان هم باید خوب باشد. (من عمل صالحاً... و هو مؤمن)
7- انسانِ بدون ایمان و عمل صالح، گویی مرده است. (فلنحیینّه حیوة طیّبةً)

سوره نحل آیه 98

(98) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَنِ الرَّجِیمِ
ترجمه: پس هرگاه خواستی قرآن بخوانی، از (شر) شیطان رانده شده به خداوند پناه ببر.