فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره نحل آیه 32

(32) الَّذِینَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَئِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ
ترجمه: به آنان که (از آلودگی های شرک و گناه) پاکند، فرشتگانی که جانشان را می ستانند، می گویند: سلام علیکم. به پاداشِ آنچه انجام داده اید، به بهشت داخل شوید.
نکته ها:
مراد از «طیّبین» با توجه به آیات قبل که در مورد اهل کفر و شرک بود: «الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی انفسهم» کسانی هستند که اهل شرک وگناه نبوده اند و اینها همان متقین هستند. «طیّب» یعنی پاک از هرگونه کدورت وناخالصی وآراسته به کمالات و محاسن.
پیام ها:
1- کیفر وپاداش بعضی، از همان لحظه مرگ آغاز می شود. (تتوفاهم الملائکة طیبین... ادخلوا الجنّة) در روایات نیز آمده: قبر؛ یا گودالی از دوزخ است، یا باغی از بهشت.
2- مرگ، نیستی نیست، گرفتن روح است. (تتوفاهم)
3- فرشتگان مأموران الهی اند و خداوند برای هر کار مأمورانی دارد. (تتوفاهم الملائکة)
4- مرگ پاکان همراه با درود فرشتگان است. (تتوفاهم الملائکه یقولون سلام علیکم)
5- سلام کردن، شعار فرشتگان و ادبی آسمانی است. (یقولون سلام علیکم)
(در سلام، دعا، سلامتی و امنیت وجود دارد)
6- بهشت را به بها دهند نه بهانه. (ادخلوا الجنّة بما کنتم تعملون)

سوره نحل آیه 33

(33) هَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِیَهُمُ الْمَلَئِکَةُ أَوْ یَأْتِیَ أَمْرُ رِبِّکَ کَذَلِکَ فَعَلَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَکِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ
ترجمه: آیا کفار جز آنکه فرشتگانِ (مأمور قبض روح) یا فرمان (قهر) پروردگارت به سراغشان آید انتظاری دارند، کسانی که پیش از آنان بودند نیز چنین کردند و خداوند به آنان ظلم نکرد، لکن آنها به خودشان ستم می کردند.
نکته ها:
مشابه این آیه، در سوره بقره آیه 210 و سوره ی انعام آیه 158 نیز آمده است.
اگر انذارهای پیامبران، مردم را بیدار نکند، تازیانه های عذاب آنها را بیدار خواهد کرد، امّا چه سود؟
پیام ها:
1- کفار، تا قهر خدا را نبینند دست از انکار برنمی دارند. (هل ینظرون)
2- قهر الهی در دنیا، برای تربیت است نه انتقام. (امر ربّک) به جای (امر اللَّه)
3- خط شرک وکفر واستکبار در طول تاریخ فعال بوده است.(کذلک فعل الذین من قبلهم)
4- عذاب الهی، ظلم به ما نیست، بلکه عمل ما، ظلم بوده است. (و ما ظلمهم اللَّه ولکن کانوا انفسهم یظلمون)
5- کفر و تکبر، ظلم به انسانیت خویش است. (انفسهم یظلمون)
6- آنچه خطرناک است استمرار ظلم و طغیان است. (کانوا... یظلمون)
7- نزول عذاب پس از اتمام حجت و فرستادن پیامبران و کتب، نه فقط ظلم نیست، بلکه عین عدل است. (و ما ظَلَمهم اللَّه)

سوره نحل آیه 34

(34) فَأَصَابَهمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا کَانُواْ بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ
ترجمه: پس کیفر بدی هایی که انجام دادند به آنان رسید و آنچه که آنان به مسخره می گرفتند آنان را فراگرفت.
نکته ها:
«سیّئه» به گناهان کوچک، در مقابل گناهان بزرگ گفته می شود، مانند آیه ی «ان تجتنبوا کبائر ما تنهون نکفّر عنکم سیئات»**نساء، 31.*** بنابراین آنچه در دنیا از کیفر به انسان می رسد، گوشه ای از عملکرد اوست، و اصلِ کیفر در قیامت است.
«حاق بهم» به معنی «حلّ بهم»، یعنی آنچه را مسخره می کردند برخودشان حلول کرد.
پیام ها:
1- دود اعمال بد، به چشم خود انسان می رود. (فاصابهم سیئات ما عملوا)
2- کیفر مسخره ی دیگران، در همین دنیا به انسان می رسد.(حاق بهم ماکانوا به یستهزؤن)
3- دیگران را مسخره نکنید که خود گرفتار آن می شوید. (حاق بهم ماکانوا به یستهزؤن)