فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره نحل آیه 18

(18) وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ
ترجمه: واگر بخواهید نعمت های خدا را بشمارید، نمی توانید شماره کنید. همانا خداوند آمرزنده ی مهربان است.
نکته ها:
مشابه همین آیه در سوره ی ابراهیم آیه 33 آمده است، امّا آنجا در پایان آیه می فرماید: (انّ الانسان لظلوم کفّار) واینجا در پایان آیه می فرماید: (انّ اللَّه لغفور رحیم) آری! نعمت ها نشانه ی لطف ورحمت خداست، امّا این انسان است که کفران می کند و به خود و جامعه ظلم می نماید.
گرچه شمردنِ نعمت های الهی ممکن نیست، امّا ذکر و یاد آنها لازم است. چنانکه در آیه 11 سوره ضُحی می فرماید: (و امّا بنعمة ربّک فحدّث) و در زیارت امین اللَّه می خوانیم: «ذاکرة لسوابغ آلائک»
انسان حتی قدرت شمردن نعمت های الهی را ندارد چه رسد به قدرتِ شکرگزاری آنها.
از دست و زبان که برآید - کز عهده ی شکرش به در آید
بنده همان به که زتقصیرخویش - عذر به درگاه خدای آورد
ور نه سزاوار خداوندیش - کس نتواند که بجای آورد
پیام ها:
1- نعمت های الهی قابل شمارش نیست. (لاتحصوها)
2- نسبت به آنچه می دانید شکر کنید، نسبت به آنچه نمی دانید، خداوند غفور و رحیم است. (انّ اللَّه غفور رحیم)

سوره نحل آیه 19

(19) وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
ترجمه: وخداوند آنچه را پنهان می کنید وآنچه را آشکار می سازید می داند.
پیام ها:
1- علم خداوند نسبت به همه امور، چه آشکار و چه پنهان یکسان است. (ما تسرّون و ما تعلنون)
2- اگر بدانیم که خداوند به کارهای ما آگاه است تقوا پیشه می کنیم. (واللَّه یعلم)
3- خداوند به نیّت ها و اهداف ما نیز آگاه است. (یعلم ما تسرّون)

سوره نحل آیه 20

(20) وَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا یَخْلُقُونَ شَیْئاً وَهُمْ یُخْلَقُونَ
ترجمه: وکسانی را که بجای خدا می خوانند، هیچ چیز نمی آفرینند وخود نیز آفریده شده اند.