فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره نحل آیه 11

(11) یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن کُلِّ الَّثمَرَ تِ إِنَّ فِی ذَ لِکَ لَأَیَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ
ترجمه: خداوند بوسیله آن آب برای شما کشتزار و زیتون و درختان خرما وانگور واز هر نوع میوه ای می رویاند. همانا در این امر برای آنان که می اندیشند نشانه ای روشن است.
نکته ها:
از میان انواع گیاهان و میوه ها، خداوند زیتون، خرما و انگور را در این آیه مطرح کرده است. متخصصان تغذیه می گویند: کمتر میوه ای است که به اندازه ی اینها برای بدن مفید و لازم باشد.**جلد هفتمِ کتاب «اولین دانشگاه وآخرین پیامبر» در بیان خواص انگور وخرما می باشد.*** قرآن در آیه 35 سوره نور، از زیتون به عنوان (شجرة مبارکة) یاد کرده و به روغن آن اشاره نموده است.
پیام ها:
1- رویاندن، کار خداست نه کشاورز. (ینبت لکم)
2- انواع گیاهان و درختان و میوه ها، برای انسان آفریده شده است. (لکم)
3- محصولات وثمرات، عبورگاهند نه توقف گاه، نشانه وعلامتِ راهند نه مقصد.(لآیة)
4- دیدن ودانستن کافی نیست، فکر کردن و تدبّر در هستی لازم است. (لقوم یتفکرون)

سوره نحل آیه 12

(12) وَسَخَّرَ لَکُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَ تُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَأَیَتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ
ترجمه: وخداوند شب و روز و خورشید و ماه را در خدمت و بهره دهی شما قرار داد و ستارگان به فرمان او تسخیر شده اند البته در این امر برای گروهی که تعقل می کنند نشانه هایی قطعی (از عظمت وقدرت وحکمت و رأفت) اوست.
نکته ها:
مراد از تسخیرِ خورشید و ماه، بهره گیری انسان از آنهاست، وگرنه انسانی که نمی تواند مگسی را خلق کند، چگونه می تواند خورشید را تسخیر نماید. خداوند از لطفش، آنها را در خدمتِ بشر قرار داده است.
پیام ها:
1- هستی، چه آسمان و چه زمین، برای انسان آفریده شده است. (سخّر لکم ...)
2- هستی، در مهار و کنترلِ خداست. (مسخرّات بامره)
3- بهره دهیِ هستی، به فرمان خداست. (بامره)
4- نظام آفرینش کلاس توحید است. (انّ فی ذلک)
5- نظام هستی، تنها برای اهل فکر وتعقل، بستر رشد و توجه است. نه افراد ساده نگر و عادی. (لقوم یعقلون)

سوره نحل آیه 13

(13) وَمَا ذَرَأَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوَ نُهُ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَأَیَةً لِّقَوْمٍ یَذَّکَّرُونَ
ترجمه: و (همچنین) آنچه را در زمین با رنگ های گوناگون برای شما پدید آورد. البته در این آفریده ها برای پندگیران عبرت و نشانه ای روشن است.
پیام ها:
1- رنگ های مختلف و متنّوع را خداوند برای انسان آفریده است. (ذرأ لکم... مختلفاً الوانه)
2- تنوّع رنگ ها در هستی، نشانه ی قدرت و حکمتِ خداوند است. (لآیة)
محصولات کارخانه هرچه متنوع تر باشد، نشانه ی ابتکار وخلاقیتِ سازنده آن است
3- تفاوتِ رنگ ها، یکی از نعمت های الهی برای شناختِ افراد و محصولاتِ مشابه است. (لآیة لقوم یذّکّرون)