فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره نحل آیه 2

(2) یُنَزِّلُ الْمَلَئِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَی مَن یَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ
ترجمه: خداوند فرشتگان را، همراه با وحی که از فرمان اوست، بر هر کس از بندگانش که بخواهد فرو می فرستد که مردم را هشدار دهید که معبودی جز من نیست پس تنها از من پروا کنید (و مخالف دستورم عمل نکنید.)
نکته ها:
گرچه مورد آیه، عجله ی کفار در امر نزول قهر خداوند است، امّا جمله ی «اتی امراللَّه» اختصاصی به فرمان قهر الهی ندارد، بلکه شامل همه فرمان های خداوند، همچون فرمان جهاد، فرمان ظهور امام زمان علیه السلام و فرمان برپایی روز قیامت، می شود که نباید در این امور عجله کرد.
«روح» یکی از فرشتگانِ مقرّب الهی است که نام او در قرآن، بصورت جداگانه و در کنار کلمه ی «ملائکة» آمده است: (یوم یقوم الروح و الملائکة)**نبأ، 37. ***(تعرج الملائکة و الرّوح الیه)**معارج، 4.*** (تنزّل الملائکة والروح). اما در آیه مورد بحث، بجای حرفِ «واو» بین دو کلمه حرف «باء» بکار رفته است: (ینّزل الملائکة بالروح) شاید از آن جهت که مراد از «روح» در این آیه، آن فرشته نباشد، بلکه مراد معنای لغویِ «روح» یعنی حیاتِ معنوی باشد که معنای آیه چنین می شود: خداوند فرشتگان را همراه با اسباب حیات، بر بندگانی که بخواهد نازل می کند. چنانکه در آیه ی (وکذلک اوحینا الیک روحاً من امرنا)**شوری، 52.*** مراد از «روح» قرآن است که مایه حیاتِ معنوی می باشد: (دعاکم لما یحییکم)**انفال، 24.***
پیام ها:
1- فرمان های الهی قطعی و وقوع قهر او حتمی است. (اتی امراللَّه)**کلمه ی «اَتی» فعل ماضی می باشد، گویا عذاب آمده است.***
2- خداوند به وعده های خود عمل می کند. (اتی امر اللَّه)**در آیه 109 سوره ی بقره و 24 سوره ی توبه، خداوند وعده داده بود که (حتی یأتی اللَّه بامره) اکنون می فرماید: (اتی امراللَّه)***
3- در کار خدا عجله نکنید، که کار او حکیمانه است و در وقت خود انجام می شود. (فلا تستعجلوه)
4- نزول فرشته ی وحی، محتوای وحی و کسی که آنرا دریافت می کند، همه و همه در مدار اراده ی الهی است. (من امره)
5- رسالت، امری انتصابی است نه اکتسابی. (من یشاء)
البته خداوند حکیم است و بی جهت کسی را به مقام نبوت نمی رساند: (اللَّه اعلم حیث یجعل رسالته)**انعام، 124.***
6- اولین شرط دریافت وحی الهی، روح عبودیت و بندگی پیامبران بوده است. (من عباده)
7- هشدار دادن به مردم، در رأس وظایف پیامبران است. (انذروا)
8- اساس عقاید بر توحید است و اساسِ عمل صالح بر تقوی. (لااله الاّ انا فاتقون)
9- پروا و پاکی، در سایه ی توحید معنا پیدا می کند. (لااله الاّ انا فاتقون)

سوره نحل آیه 3

(3) خَلَقَ السَّمَوَ تِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَی عَمَّا یُشْرِکُونَ
او آسمان ها وزمین را براساس حق آفرید، او از آنچه با او شریک می سازند برتر است.

سوره نحل آیه 4

(4) خَلَقَ الْإِنسَنَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُّبِینٌ
او انسان را از نطفه ای آفرید، پس آنگاه او به آشکارا با (خداوند) دشمنی می ورزد.
نکته ها:
آیه چهارم این سوره، مشابه آیه 77 سوره یس است که می فرماید: (خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین و ضرب لنا مثلاً و نسی خلقه) یعنی با آنکه ما او را از نطفه ای آفریده ایم، امّا چنان به خود مغرور شده که در برابر ما به دشمنی برمی خیزد و برای ما این مثال را می زند که چگونه استخوان های پوسیده، دوباره زنده می شوند، گویا او آفرینش خودش را فراموش کرده است.
پیام ها:
1- آفرینش آسمان وزمین، بیهوده وباطل نیست، بلکه بر حق استوار است.(خلق...بالحق)
2- کدام بُت ویا معبودی، می تواند در خلقت شریک خدا باشد؟ (تعالی عمّا یشرکون)
3- مبارزه با شرک، باید مستمّر و مداوم باشد. جمله ی (تعالی عمّا یشرکون) در آیه اول و سوّم تکرار شده است.
4- غرور و تکبّرِ انسان تا بدان حدّ است که در برابر خالق خود به خصومت و اظهار دشمنی می پردازد. (خصیم مبین)**در آیات دیگر ازجمله 20 مرسلات، قرآن از نطفه، به «ماء مهین» «آبی پَست» تعبیر می کند. چگونه «ماء مهین» ،«خصیم مبین» می شود؟***