فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره یوسف آیه 94

(94) وَلَمَّافَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ
ترجمه: وچون کاروان (از مصر به سوی کنعان محل زندگی یعقوب) رهسپار شد، پدرشان گفت: همانا من بوی یوسف را می یابم، البته اگر مرا کم خرد ندانید.
نکته ها:
«فَصلت» یعنی فاصله گرفت. و «فَصَلت العیر» یعنی کاروان از مصر فاصله گرفت. «تُفندون» از ریشه «فَنَد» به معنی ناتوانی فکر و سفاهت است.
یعقوب نگران بود که اطرافیانش نسبت بی خردی به او دهند و فرمود: «لولا ان تفندون» ولی با کمال تأسف اطرافیان و بعضی اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این نسبت را به حضرت دادند آنجا که در آستانه رحلت فرمود: قلم و کاغذ بیاورید تا چیزی بگویم و ثبت شود که اگر به آن عمل کنید هرگز گمراه نشوید! یکی گفت: «انّ الرجل لیهجر» پیامبر هزیان می گوید و نگذاشتند چیزی نوشته شود.
«انّی لاجد ریح یوسف» هیچ مانعی ندارد همانگونه که انبیا وحی را درک می کنند و ما آن را درک نمی کنیم، در بقیه امور نیز چیزی را بیابند که ما نمی یابیم. مگر در جنگ خندق رسول اکرم صلی الله علیه و آله موقع کلنگ زدن از جهش برقی از سنگی نفرمود: در این برق سقوط امپراطوری ها را دیدم؟ اما بعضی از افراد ضعیف الایمان گفتند: پیامبر از ترس خود، دور شهر خندق می کند ولی در گفتار با هر کلنگی، از سقوط یک رژیم و حکومتی و پیروزی خود وعده می دهد!
در شرح نهج البلاغه آیةاللَّه خویی(ره) آمده: برای امام عمود نوری است که چون خداوند اراده کند، امام با نگاه به آن، آینده را می بیند وگاهی نیز مثل مردم عادی است.** تفسیر نمونه.***
زمصر بوی پیراهن شنیدی - چرا در چاه کنعانش ندیدی
بگفت احوال ما برق جهان است - گهی پیدا و دیگر دم نهان است
گهی بر طارم اَعلی نشیینم - گهی تا پشت پای خود نبینیم
شاید مراد از «بوی یوسف» خبر تازه ای از یوسف باشد.
این مسئله امروز در دنیای علم به نام «تله پاتی» یعنی انتقال فکر از نقاط دور دست، مشهور شده و به عنوان یک مسئله مسلّم علمی در آمده است. یعنی کسانی که پیوند نزدیکی با هم دارند و یا دارای قدرت روحی خاص هستند، همینکه مسئله ای در گوشه ای از جهان برای شخصی پیش می آید او نیز در گوشه ای دیگر از جهان آنرا در می یابد.
شخصی از امام باقر علیه السلام سؤال کرد: گاهی بدون جهت قلبم را غم فرا می گیرد، به نوعی که اطرافیان می فهمند. امام فرمود: مسلمانان در آفرینش از یک حقیقت و طینت هستند، همینکه حادثه ی تلخی برای یکی از آنان اتفاق بیافتد، دیگری در سرزمین و منطقه ای دیگر غمناک می شود.
اگر موضوع دریافت واستشمام بوی یوسف علیه السلام را مربوط به قوای شامّه بدانیم، باید به عنوان یک امر خارق العاده ومعجزه پذیرفت که یعقوب بویی را از دور استشمام می کند.
خاطره: در ایام تجاوز عراق به جمهوری اسلامی ایران که مردم به فرمان امام خمینی در جبهه های غرب و جنوب حاضر بودند، بنده نیز در خدمت آیةاللَّه اشرفی اصفهانی که حدود نود سال داشت در عملیات «مسلم بن عقیل» بودم. ایشان بارها در شب حمله به من فرمود: من بوی بهشت را می یابم. ولی من هرچه بو کشیدم چیزی نیافتم!.
آری کسی که نودسال در علم و تقوی و زهد و تهجّد بوده، می تواند احساسی داشته باشد که دیگران نداشته باشند. همانگونه که پیشگویی ایشان که گفتند: من چهارمین شهید محراب خواهم بود، عملی شد!.**منافقان در فاصله ی یکی دو سال آیة اللَّه مدنی، صدوقی و دستغیب را در نماز جمعه یا مسیر رفتن به نماز جمعه، با نارنجک قطعه قطعه نمودند.***
به هر حال ممکن است مراد از بوی بهشت، یک بوی عرفانی باشد. نظیر شیرینی مناجات که یک مزه معنوی است. و ممکن است بوی طبیعی باشد، لکن هر شامه ای لایق استمشام آن نیست. نظیر امواج رادیویی که در فضاست، لکن هر رادیویی تمام آنها را نمی گیرد.
پیام ها:
1- انسان با صفای باطن می تواند حقایق معنوی را درک کند. (لاَجد ریح یوسف)
ولی درک حقایق محدود است، اینگونه نیست که آنان در هر مکان و زمان بتوانند هرچه را دریابند و لذا بوی پیراهن را بعد از فاصله کاروان دریافت نمود. (فصلت العیر)
2- اگر خود حقایقی را درک نمی کنیم، مقام دیگران را انکار نکنیم. (لولا تفندون)
3- زندگانی عالمان در میان نادانان، رنج آور و مشکل است. (لولا تفندون)

سوره یوسف آیه 95

(95) قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّکَ لَفِی ضَلَلِکَ الْقَدِیمِ
ترجمه: (پسران یعقوب به پدر) گفتند: به خدا سوگند تو سخت در گمراهی دیرین خود هستی.
نکته ها:
در آیه 8 این سوره خواندیم که برادران در حق پدر خود گفتند: (انّ ابانا لفی ضلال مبین) پدرمان به خاطر علاقه بی جهت به یوسف وبرادرش، در گمراهی آشکار است. در این آیه (ضلالک القدیم) آمده، یعنی در مورد یوسف هنوز در آن خطای پیشین است.
افراد عادی نباید اولیای خدا را با مقدار فهم خود بسنجند و حکم کنند که این شدنی است یا نشدنی. حضرت علی علیه السلام می فرماید: «الناس اعداء ما جهلوا» مردم همینکه خودشان نمی دانند با هر دانایی مخالفت می کنند.
پیام ها:
1- کار نیکان را قیاس از خود مگیر. (نسبت گمراهی به پدر، ناشی از قیاس و سنجیدن درک او با فهم خود است) (انک لفی ضلالک القدیم)
2- یعقوب در طول دوران فراق یوسف به زنده بودن او اعتقاد داشت وآنرا برای اطرافیانش اظهار می کرد. (لفی ضلالک القدیم)

سوره یوسف آیه 96

(96) فَلَمَّآ أَن جَآءَ الْبَشِیرُ أَلْقَهُ علَی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیراً قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
ترجمه: پس چون (آن برادری که حامل پیراهن یوسف بود) مژده رسان آمد، پیراهن را روی صورت یعقوب انداخت. پس یعقوب بینا گشت و گفت: آیا به شما نگفتم: همانا من از (عنایت) خداوند چیزی می دانم که شما نمی دانید.
نکته ها:
اگر مراد از سفید شدن چشم «وابیضت عیناه»؛ کم نور شدن باشد، «بصیراً» به معنای پر نور شدن است و دلالت بر این دارد که حزن و شادی در دید و قوه باصره ی انسان مؤثر است. امّا اگر مراد نابینایی مطلق باشد که از ظاهر آیه و (فارتدّ بصیراً) بر می آید، یک معجزه و توسّل است که قرآن آنرا اثبات می کند.
پیام ها:
1- سرچشمه علم انبیا، علم الهی است. (أعلم من اللَّه ما لاتعلمون)
2- انبیای الهی به وعده های خداوند، اطمینان دارند. (ألم أقل ...)
3- یعقوب بر خلاف فرزندانش، به زنده بودن یوسف و پایان پذیرفتن فراقش اطمینان داشت. (ألم أقل لکم)
4- اراده ی الهی بر قوانین طبیعی، حاکم است. (فارتدّ بصیراً)
5- لباس و تعلقات اولیای خدا، می تواند منشأ اثر باشد. (فارتدّ بصیراً)