فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره یوسف آیه 73

(73) قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِی الْأَرْضِ وَمَا کُنَّا سَرِقِینَ
ترجمه: گفتند: به خدا سوگند شما می دانید که ما برای فساد در این سرزمین نیامده ایم و ما هرگز سارق نبوده ایم.
نکته ها:
برادران یوسف گفتند: شما می دانید که ما برای سرقت و فساد به این منطقه نیامده ایم، در اینکه از کجا می دانستند چند احتمال دارد؛ شاید با اشاره یوسف باشد که این گروه دزد نیستند. شاید هنگام ورود به منطقه گزینش شده بودند. آری برای ورود و خروج هیئت های بیگانه، مخصوصاً در شرایط بحرانی باید دقت کرد تا مطمئن به اهداف مسافرین شد.
پیام ها:
1- حُسن سابقه، نشانه ای برای برائت است. (لقد علمتم)
2- دزدی وسرقت، یکی از مصادیق فساد در زمین است. (ماجئنا لنفسد فی الارض)

سوره یوسف آیه 74

(74) قَالُواْ فَمَا جَزَ ؤُهُ إِن کُنتُمْ کَذِبِینَ
(مأموران یوسف) گفتند: پس اگر دروغ گفته باشید، کیفرش چیست؟
نکته ها:
به نظر می رسد طراّح این سؤال حضرت یوسف است، چون می داند برادران طبق مقررات وقانون منطقه کنعان ونظر حضرت یعقوب اظهار نظر خواهند کرد.
سؤال: آیا با علم قاضی وسوگند متهم (تاللَّه لقد علمتم)، بازرسی جایز است؟
پاسخ: بلی به دلیل: (فما جزاؤه ان کنتم کاذبین).
پیام ها:
1- وجدان مجرم را برای تعیین کیفر خودش به قضاوت بخوانید.(فما جزاؤه...)

سوره یوسف آیه 75

(75) قَالُواْ جَزَ ؤُهُ مَن وُجِدَ فِی رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَ ؤُهُ کَذَ لِکَ نَجْزِی الظَّلِمِینَ
ترجمه: گفتند: کیفر سارق، آنکه پیمانه در بارش پیدا شود، پس خود او کیفرش است (که به عنوان گروگان یا برده در اختیار صاحب پیمانه قرار گیرد) ما (در منطقه کنعان)، ظالم (سارق) را اینگونه کیفر می دهیم.
پیام ها:
1- مجازات سرقت در میان بعضی اقوام گذشته، بردگی سارق بوده است.**بگفته مجمع البیان، بردگی به مدت یکسال بوده است.*** (فهو جزاؤه)
2- در قانون استثنا و تبیعض وجود ندارد. هر کس سارق بود برده خواهد شد. (من وجد فی رحله)
3- کیفر خلافکار در کشور بیگانه می تواند طبق قانون خود او باشد نه کشور میزبان. (کذلک نجزی الظالمین)
4- سرقت نمونه ی بارز ستمکاری است. (به جای «سارق»، «ظالم» آمده است)