فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره یوسف آیه 61

(61) قَالُواْ سَنُرَ وِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنّا لَفَعِلُونَ
ترجمه: (برادران به یوسف) گفتند: او را با اصرار و التماس از پدرش خواهیم خواست و حتماً این کار را خواهیم کرد.
نکته ها:
«مراودة» به مراجعه پی درپی، همراه با التماس یا خدعه گفته می شود.
بوی حسد از کلام برادران استشمام می شود، به جای «ابانا» گفتند: (اباه) و در اوّل سوره نیز گفتگوی برادران این بود که (لیوسف و اخوه احبّ الی ابینا منّا) پدر برای ماست ولی یوسف و برادرش را بیشتر دوست دارد.

سوره یوسف آیه 62

(62) وَقَالَ لِفِتْیَنِهِ اجْعَلُواْ بِضَعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَآ إِذَا انقَلَبُواْ إِلَی أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ
ترجمه: و (یوسف) به غلامان خود گفت: آنچه را به عنوان قیمت پرداخته اند در بارهایشان بگذارید، تا چون به خانواده ی خود بازگردند آن را باز شناسند، به امید آنکه (بار دیگر) برگردند.
نکته ها:
حضرت یوسف که در آیات قبل از او با تعابیری چون «صادق، محسن، مخلص» یاد شده است، یقیناً بیت المال را به پدر و برادران خود نمی بخشد و ممکن است که پول غلّه را از سهم و ملک شخصی خود داده باشد.
پول را برگرداند تا بی پولی مانع سفر دوّم آنها نشود. (لعلهم یرجعون) علاوه بر آنکه برگرداندن پول، نشانه صمیمیت و سوءقصد نداشتن از اصرار برآوردن برادر است و مخفیانه در بین کالا گذاردن نشانه ی بی منّت بودن وحفظ از دستبرد سارقین است.
یوسف که دیروز برده و خدمتکار بود امروز غلام و خدمتکار دارد. (لفتیانه) اما در هنگام ملاقات برادران، نه انتقام گرفت و نه گلایه ای نمود و نه کینه ای داشت. بلکه با برگرداندن سرمایه آنان، به آنها توجه داد که من شما را دوست می دارم.
پیام ها:
1- مدیر و رهبر لایق باید طرحهایش ابتکاری باشد.(اجعلوا)
2- نه انتقام و نه کینه، بلکه هدیه دادن برای ارتباط بعدی. (اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یرجعون)
3- برای بازیافتن انسان ها باید از پول گذشت.(اجعلوا... لعلهم یرجعون)
4- پول گرفتن در زمان نیاز از پدر پیر و برادران، با کرامت نفس سازگار نیست. (اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم)
5- صله رحم یعنی کمک نمودن نه معامله کردن.(اجعلوا بضاعتهم)
6- بدی ها را با خوبی جبران کنید.(اجعلوا بضاعتهم)
7- در طرح ها وبرنامه ها یقین صددرصد به عملی شدن آن لازم نیست. (لعلهم یرجعون)

سوره یوسف آیه 63

(63) فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَی أَبِیهِمْ قَالُواْ یَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْکَیْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَکْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ
ترجمه: پس چون به سوی پدر خود باز گشتند، گفتند: ای پدر پیمانه (برای نوبت دیگر) از ما منع شد، پس برادرمان (بنیامین) را با ما بفرست تا سهمیه و پیمانه خود را بگیریم و ما حتماً نگهبان او خواهیم بود.
پیام ها:
1- یعقوب بر خانواده وفرزندان خویش مدیریت وتسلط داشت. (یا أبانامُنع...)
2- پدر دارای حق امر و نهی به فرزند خود می باشد. (فارسل)
3- بنیامین بدون اجازه ی پدر به مسافرت اقدام نمی کرد. (فارسل)
4- برای گرفتن چیزی و یا جلب اعتماد کسی از عواطف استفاده کنید.(اخانا)
5- مجرم چون در درون نگرانی دارد در سخنانش تأکیدهای پی درپی دارد. (انّا له لحافظون) (کلمه «انّا» و حرف «لام» و جمله اسمیه همه نشانه تأکید است)