فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره یوسف آیه 44

(44) قَالُواْ أَضْغَثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحْلَمِ بِعَلِمِینَ
ترجمه: (اطرافیان پادشاه) گفتند: خواب هایی پریشان است و ما به تعبیر خواب های آشفته دانا نیستیم.
نکته ها:
کلمه ی «اضغاث» جمع «ضَغث» به معنای مخلوط کردن و «ضِغْث» به معنای دسته چوب مختلط است.
کلمه ی «احلام» جمع «حلم» به معنای خواب پریشان است. «اضغاث احلام» یعنی خواب های پراکنده ودرهمی که معّبر نمی تواند سرنخی از آنرا به دست آورد.
پیام ها:
1- ندانستن و جهل خود را توجیه نکنید. (اشراف چون تعبیر صحیح خواب را نمی دانستند گفتند: خواب شاه پریشان است.) (قالوا اضغاث احلام)
2- کار را باید به کاردان سپرد. (کارشناس تعبیر می کند، ولی غیر کارشناس می گوید خواب پریشان و غیر قابل تعبیر است) (ما نحن بتأویل الاحلام بعالمین)

سوره یوسف آیه 45

(45) وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَاوَادَّکَرَبَعْدَأُمَّةٍأَنَاْ أُنَبِّئُکُم بِتَأْوِیلِهِ فَأَرْسِلُونِ
ترجمه: و آن کس از آن دو (زندانی) که نجات یافته بود، پس از مدتی (یوسف را) به خاطر آورد، و (به عزیز مصر) گفت: مرا (به سراغ یوسف) بفرستید تا (از تعبیر خواب) شما را با خبر کنم.
نکته ها:
«اُمّة» گرچه به معنای اجتماع مردم است، ولی در اینجا به اجتماع روزها (مدّتها) اطلاق شده است.**تفسیر کبیر و المیزان.***
پیام ها:
1- خوبی ها دیر یا زود اثر خود را نشان می دهند. (وادّکر بعد اُمة)
2- آگاهان را به جامعه معرفی کنید تا مردم از آنان بهره مند شوند. (فارسلون)
3- بعضی از کارشناسان در انزوا به سر می برند، از آنان غافل نشوید. (فارسلون)

سوره یوسف آیه 46

(46) یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنَا فِی سَبْعِ بَقَرَ تٍ سِمَانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ یَابِسَتٍ لَّعَلِّی أَرْجِعُ إِلَی النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ
ترجمه: (فرستاده شاه وارد زندان شد و گفت:) ای یوسف، ای مرد راستگوی درباره ی (این خواب که) هفت گاو فربه هفت گاو لاغر می خورند و هفت خوشه ی سبز و (هفت خوشه ی) خشکیده دیگر، به ما نظر بده تا به سوی مردم برگردم، شاید آنان (از اسرار خواب) آگاه شوند.
نکته ها:
«صدّیق» به کسی گفته می شود که گفتار و رفتار و اعتقادش، همدیگر را تصدیق کنند. دوست یوسف چون رفتار و کلام یوسف را در زندان دیده بود و از سوی دیگر، تعبیرهای خواب او نسبت به خودش و دوستش را مطابق واقع دیده بود یوسف را صدّیق صدا زد.
«صدّیق» از جمله القابی است که پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام داده است.**تفسیر اطیب البیان و کبیر، ذیل آیه 28 سوره مؤمن.***
جمله «لعلهم یعلمون» احتمال دارد به معنی واقف شدن مردم به وجود ارزشی یوسف باشد. یعنی؛ به سوی مردم برگردم تا آنها بدانند که تو چه گوهری هستی.
پیام ها:
1- قبل ازدرخواست سزاوار است از کمالات شخص تجلیل شود.(ایّها الصدیق)
2- سؤالات و مشکلات خود را از افراد خوش سابقه و صدّیق بپرسید. (ایّها الصدیق أفتنا)