فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره یوسف آیه 26

(26) قَالَ هِیَ رَ وَدَتْنِی عَن نَّفْسِی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِّنَ الْکَذِبِینَ
ترجمه: (یوسف) گفت: او خواست از من (برخلاف میلم) کام گیرد وشاهدی از خانواده زن شهادت داد که اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد پس زن راست می گوید واو از دروغگویان است (زیرا در این صورت او وهمسر عزیز از روبرو درگیر می شدند و پیراهن از جلو چاک می خورد)
نکته ها:
در برخی از روایات، شاهد را کودکی معرفی کرده اند که مثل حضرت عیسی علیه السلام در گهواره به سخن آمد، ولی چون سند محکمی ندارد، نمی توان به آن اعتنا کرد. و بهتر است شاهد را یکی از مشاوران عزیز بدانیم که فامیل همسر و دارای هوش و ذکاوت بود. و همانند عزیز مصر، شاهد این اتفاق گردید. والاّ اگر خود، شاهد اصل ماجرا بود، معنی نداشت که به صورت جمله ی شرطیه شهادت دهد و بگوید: (ان کان ...).

پیام ها:
1- یوسف، ابتدا به سخن نکرد و شاید اگر همسر عزیز حرفی و تهمتی نمی زد، یوسف حاضر نمی شد آبروی او را بریزد و بگوید: (هی راودتنی)
2- متهم باید از خود دفاع و مجرم اصلی را معرفی کند. (هی راودتنی)
3- خداوند از راهی که هیچ انتظارش نمی رود، افراد را حمایت می کند. (شهد شاهد من اهلها)
4- در جرم شناسی از آثار دقیق وظریف، مسایل کشف می شود. (ان کان قمیصه...)
5- قاضی می تواند بر اساس قراین، حکم کند. (من قُبُل)
6- دفاع از بی گناه، واجب است و سکوت همه جا زیبا نیست. (و شهد شاهد)
7- آنجا که خداوند بخواهد، بستگان مجرم علیه او شهادت می دهند. (من اهلها)
8- در شهادت، مراعات حسب ونسب وموقعیت وخویشاوندی، مطرح نیست. (شهد شاهد من اهلها)

سوره یوسف آیه 27

(27) وَإِن کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّدِقِینَ
ترجمه: و اگر پیراهن او (یوسف) از پشت پاره شده باشد پس زن دروغ گفته و یوسف از راستگویان است.
نکته ها:
در داستان یوسف، پیراهن او نقش آفرین است؛
در یک جا؛ پاره گی پیراهن یوسف از پشت، دلیل بی گناهی او و کشف جرم همسر عزیز گردید و در جای دیگر؛ پاره نشدن پیراهن موجب کشف جرم براردان گردید. زیرا بعد از انداختن یوسف به چاه، وقتی برادران پیراهن او را آغشته به خون کرده و به پدر نشان دادند و گفتند: یوسف را گرگ خورده است، پدر پرسید: پس چرا پیراهن او پاره نشده است؟! ودر پایان داستان نیز، پیراهن وسیله ی بینا شدن چشم پدر شد.
پیام ها:
1- بکارگیری روشهای جرم شناسی برای تشخیص جرم ومجرم، لازم است. (ان کان قمیصه قد من دبر...)

سوره یوسف آیه 28

(28) فَلَمَّا رَءَا قَمِیصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ کَیْدِکُنَّ إِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ
ترجمه: پس همینکه (عزیز مصر) پیراهن او را دید که از پشت پاره شده است، (حقیقت را دریافت و) گفت: بی شک این از حیله شما زنان است. البته حیله شما شگرف است.
نکته ها:
مراد از «کَیْدکنّ»، تهمت زدن به افراد پاک و دفع تهمت از خود، آن هم با سرعت و بدون دلهره است.
با اینکه قرآن کید شیطان را ضعیف می داند (انّ کید الشیطان کان ضعیفا)**نساء، 76.*** ولی در این آیه، کید زنان بزرگ شمرده شده است. به گفته ی تفسیر صافی این به خاطر آن است که وسوسه شیطان لحظه ای و غیابی و سارقانه است، ولی وسوسه زن با لطایف و محبت و حضوری و دایمی است.
گاهی خداوند کارهای بزرگ را با وسیله های کوچک انجام می دهد؛ مثلاً سرنگونی ابرهه را با پرندگان ابابیل، حفظ جان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را با تار عنکبوت، آموزش نسل بشر را با کلاغ، اثبات پاکی مریم علیهاالسلام را با سخن گفتن نوزاد، پاکی یوسف را با پاره شدن پیراهن، ایمان آوردن یک کشور را با خبر آوردن هُدهُد و کشف و مشخص شدن اصحاب کهف را با نمونه پول، تحقق بخشیده است.


پیام ها:
1- حق، پشت پرده نمی ماند و مجرم رسوا می شود.(انّه من کیدکنّ)
2- از مکر زنان ناپاک، بترسید که حیله ی آنان بزرگ و خطرناک است. (انّ کیدکنّ عظیم)