فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره یوسف آیه 11

(11) قَالُواْ یَأَبَانَا مَالَکَ لَا تَأْمَنَّا عَلَی یُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ
ترجمه: گفتند: ای پدر تو را چه شده که ما را بر یوسف امین نمی دانی در حالیکه قطعاً ما خیرخواه او هستیم؟!
پیام ها:
1- کسانی که پوچ ترند، ادّعا و تبلیغات بیشتری می کنند.(انّا له لناصحون )
2- حتی به هر برادری نمی توان اطمینان کرد. (گویا یعقوب بارها از اینکه یوسف همراه برادرانش برود جلوگیری کرده است که برادران با گفتن (مالک لا تأمنّا) انتقاد می کنند.)
3- فریب هر شعاری را نخورید و از اسم های بی مسمّی بپرهیزید. (خائن نام خود را ناصح می گذارد.) (لناصحون)
4- دشمن برای برطرف کردن سوءظن، هرگونه اطمینانی را به شما ارائه می دهد. (انّا له لناصحون )
5- خائن، تقصیر را به عهده ی دیگران می اندازد. (مالک )
6- از روز اوّل، بشر به اسم خیرخواهی فریب خورده است. شیطان نیز برای اغفال آدم و حوا گفت: من خیرخواه شما هستم. (و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین)**اعراف 21.*** (انّا له لناصحون)
7- حسد، آدمی را به گناهانی همانند؛ دروغ گفتن و نیرنگ زدن حتی به محبوب ترین نزدیکانش، وادار می سازد. (انّا له لناصحون)

سوره یوسف آیه 12

(12) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً یَرْتَعْ وَیَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ
ترجمه: او را فردا با ما بفرست تا (در صحرا) بگردد و بازی کند و قطعاً ما نگهبانان (خوبی) برای او خواهیم بود.
نکته ها:
انسان نیازمند تفریح و ورزش است و چنانچه در این آیه مشاهده می شود قویترین منطقی که توانست حضرت یعقوب را تسلیم خواسته فرزندان کند، این بود که یوسف نیاز به تفریح دارد.
در روایات آمده است: مؤمن باید زمانی را برای تفریح و لذت اختصاص دهد تا به وسیله آن بر انجام سایر کارها موفق گردد.**حکمت 390 نهج البلاغه. ***
نه تنها دیروز بلکه امروز و حتّی در آینده نیز به نام ورزش و بازی، جوانان را سرگرم کرده و خواهند کرد و او را از هدف اصلی جدا و در غفلت نگه خواهند داشت. بازی ها را جدی می گیرند تا جدّی ها بازی تلقی شود. استکبار و توطئه گران، نه تنها از ورزش سوءاستفاده می کنند، بلکه با هر نام پسندیده و مقبول دیگری نیز، اهداف شوم خود را تعقیب می کند. به نام دیپلمات خطرناکترین جاسوس ها را به کشورها اعزام می کند. به نام مستشار نظامی، توطئه گری می کند و به اسرار نظامی دست می یابد. به نام حقوق بشر، از مزدوران خود حمایت می کند. به نام دارو، برای مزدوران خود اسلحه می فرستد. به نام کارشناس اقتصادی، کشورهای ناتوان را ضعیف نگه می دارد. به نام سم پاشی، باغها و مزارع را از بین می برد و حتی به نام اسلام شناس، اسلام را وارونه جلوه می دهد.
پیام ها:
1- تفریح فرزند باید با اجازه پدر باشد. (اَرْسِلْه)
2- ورزش وتفریح یکی از دامهای شیطان و وسیله اغفال بوده وهست. (اَرْسله معنا غداً یرتع و یلعب)
3- برادران از وسیله ای مباح و منطقی برای فریب دادن سوءاستفاده کردند. (اَرْسِله... یرتع و یلعب)

سوره یوسف آیه 13

(13) قَالَ إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَنْ یَأْکُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ
ترجمه: (یعقوب) گفت: همانا اینکه او را ببرید حتماً مرا غمگین می سازد و از این می ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید.
پیام ها:
1- پرده دری نکنید. (اخاف ان یاکله الذئب)
(پدر از حسادت فرزندان آگاه بود و به همین دلیل فرمود: خوابی را که دیده ای به برادرانت بازگو مکن. ولی در اینجا سخن از حسادت آنان نمی گوید، بلکه گرگ و غفلت آنان را بهانه می آورد).
2- تعهد و سوز داشتن نسبت به فرزند، یکی از خصلت های پیامبران است. (لیحزننی... اخاف)
3- به فرزند خود، استقلال بدهید.
(عشق پدری به فرزند و دفاع از او در برابر احتمال خطر، دو اصل است ولی استقلال فرزند نیز اصل دیگری است. یعقوب، یوسف را به همراه سایر برادران فرستاد. زیرا نوجوان باید کم کم از پدر جدا شود، برای خود دوست انتخاب کند، فکر کند و روی پای خود بایستد، هر چند به قیمت تحمل مشکلات و اندوه باشد.)
4- به دروغگو، تلقین نکنید.
(در روایات آمده است که موضوع گرگ به ذهن برادران یوسف نرسیده بود و پدر با القای این فکر، آنان را به این ادّعا سوق داد.)**تفسیر نورالثقلین.***