فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 1000: موسی و پنج دشمن خطرناک

شمس الدین احمد افلاکی در مناقب العارفین می نویسد: منقول است که روزی یاران از انکار حُساد و طعن اضداد شکایت کردند مولانا ( جلال الدین رومی) فرمود: که حضرت موسی را علیه السلام پنج کس بس مهیب گر بز دشمنی کردند و او تحمل نمود و صبرها کرد عاقبةالامر حق تعالی هر پنج را بیخ از زمانه بریده، مقهور موسی گردانید و او را بر همه منصور کرد. از آن ها یکی قارون بود، به قوت مال بی ادبی می کرد. فَخَسفنا بِه بِدارِهِ الاَرضَ** قصص / 81، ترجمه: سپس ما او ( قارون) و خانه اش را در زمین فرو بردیم.
الجمله اشارتی به دین موضوع شده است.*** به خَسف هلاک شد دوم سامری بود. به علم، مناظره نموده، به قَذف** عرض می کنم اگر به جای قذف، نسف می فرمود به دو جهت شاید بهتر می بود یکی به جهت هموزن بودن با خسف که قبلا فرمود و دیگری به جهت متابعت از تعبیر قرآن.*** مبتلا گشت.** اشاره به آیه 97، سوره مبارکه طه.*** سوم، بلعم (باعورا) بود به زهد خود می نازید، به رنج مسخ مبتلا شد فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الکَلبِ** اعراف/ 176، ترجمه: مثَل او ( بَلعَم باعورا) همچون سگ (هار) است.*** سگ در او شد. چهارم، عوج بن عُتُق** عوج بن عوق، نام مردی طویل القامت بوده که در زمان آدم علیه السلام به وجود آمد و تا زمان موسی علیه السلام بزیست. موسی علیه السلام عصای خود را بر کعب ( شانه) او زد بیفتاد و بمرد... آن چه در میان مردم با عنوان عوج بن عنق مشهور شده خطا است صحیح آن عوج بن عوق است. ر. ک: مناقب العارفین 1 / 545، به نقل از غیاث / 306، ترجمه قاموس به زبان ترکی 1 / 800.*** به قوت و لَمتُری لجاج می کرد، در دست او هلاک شد. پنجم، فرعون لعین، به مصر و اَنهار او مفاخرت می نمود** اشاره به آیه وَ نادی فِرعَونُ فی قَومِه قالَ یا قَومِ اَلَیسَ لی مُلکُ مِصرَ و هذهِ الاَنهارُ تَجری مِن تحتی اَفَلا تُبصِرُونَ زخرف/ 51، ترجمه: فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت: ای قوم من! آیا حکومت مصر از آن من نیست و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟! آیا نمی بینید؟!*** و لشکرکشی می کرد در همان غرقه گشته به لشکرکشی او هلاک شد. **اشاره به آیه 90 سوره مبارکه یونس. و نیز می تواند اشاره داشته باشد به: بقره/ 50، انفال / 54، شعرآء/ 66، عنکبوت / 40، اسرآء/ 103، اعراف/ 136، زخرف / 55، دُخان/ 24.*** و همچنین دشمنان انبیا و اولیا تا روز قیامت در کارند و کم نیستند و امتحان در امتحان باقی است ذالِکَ تَقدِیرُ العَزیزَ العَلیمِ.** انعام/ 96، یس / 38، فصلت / 12، ترجمه: این تقدیر خداوند توانای تواناست.***
امتحان در امتحان است ای پسر - هر که گوید من شدم سرهنگ در
پس به هر دَوری ولیِّ قایم است - تا قیامت آزمایش دایم است
قول اءن من اُمَّة را یاد گیر - تا به الا و خلا فیها نذیر** ر. ک: مناقب العارفین 1 / 546 - 545. نکته: بیت سوم اشاره است به این آیه: وَ اءنْ مِن اُمَّة الّا خَلا فیها نُذیرٌ فاطر / 24، ترجمه: و هر امتی در گذشته انذار کننده ای داشته است.***

حکایت 1001: تمامی قرآن بر پیشانی اسرافیل

آورده اند که: چون حق - سبحانه و تعالی - ملآئکه را امر فرمود به سجده آدم** در این باره ر. ک: بقره / 34، اعراف / 11، اسرآء / 61، کهف / 50، طه / 116.*** - علی نبینا و آله و علیه السلام - اول کسی که مبادرت نمود به سجده او از ملائکه اسرفیل بود. پس حق - سبحانه و تعالی - بدین سبب او را از بین ملائکه گرامی داشت بدین گونه که تمام قرآن مجید را بر پیشانی او، ثبت و ضبط فرمود.** ر. ک: گنج جواهر دانش یا جواهر العددیه 1 / 344 - 343، به نقل از: نزهة المجالس، ج 1.***
آغاز حکایتم به انجام رسید - المنة لله که به اتمام رسید
و اسأل الله بلُطفِ الاَتَم - صَون َالجِنانِ و اللِّسانِ و القَلَم
مِن انحراف اَو قُصُور او غَلَط - فیما یجنُّ او یُقالُ او یُخَط
ربَّنا لا تُؤاخِذنا اءنْ نَسینا اَو اَخطأنا
وَ آخِرُ دَعوانا اَنِ الحمدُللهِ رَبِّ العالِمین