فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 950 : غرق شدگان

یکی از اکابر ( بزرگان) به وزیر صاحب بن عباد نامه ای نوشت در شفاعت از ظالمی که واجب القتل بود و قتل او بر آن وجه قرار یافته بود که او را در حوض آب مکرر غوطه دهند تا بمیرد.
صاحب در جواب، این آیه شریفه را نوشت: وَ لاَ تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ** هود/ 37.***
یعنی: مرا خطاب مکن در رهایی آنان که ظلم کردند همانا ایشان غرق شدگانند.** بزم ایران/ 55، لطائف الطوایف / 111.***

حکایت 951: دانش آموز ناقلا

آورده اند که: کودکی بر معلمی این آیت می خواندند: مَا لَنَا فِی بَنَاتِکَ مِنْ حَقٍّ** هود / 79، تمام آیه چنین است: قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِی بَنَاتِکَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّکَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیدُ ترجمه: (قوم لوط خطاب به آن حضرت) گفتند: تو که می دانی ما تمایلی به دختران تو نداریم؛ و خوب می دانی ما چه می خواهیم.*** ما را در دختران تو حقی و سهمی نیست)). و آن را به صورت استفهام تکرار می کرد. **زیرا حرف ما در آیه شریفه، حرف نفی است نه حرف استفهام.***
معلم دریافت و گفت: نه. نیست و تو حرام زاده ای.** ر. ک: تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی / 14، به نقل از: محاضرات الادبآء (راغب اصفهانی) 1 / 54.***

حکایت 952: جاروها و پاروها

از جمله سفرهای ناصر الدین شاه سفری بود از مسیر فیروزکوه که از آن جا به چشمه علی دامغان منتهی می شد. این راه قریه فولاد محله بود هنگامی که ناصر الدین شاه از این راه می گذشت از دشت سرسبز آن جا خوشش آمده و کاروان شاهانه از حرکت باز ایستاد. در مدت توقف بی بندوبارهای اطرافیان، باعث خرابی زیاد و خسارت فراوان به زراعت مردم شد به هر حال، پس از مدتی توقف، آماده حرکت شدند. پیرمردی که از عالمان آن شهر بود، هنگامی که این همه خرابی و بی بندوباری را دید، کفن به تن کرد و قرآنی به دست گرفته، بر سر راه ناصر الدین شاه خوابید. هنگامی که کالسکه سلطنتی از کنار آن مرد گذشت، پیرمرد با لباس و محاسن سفید و قامت دراز، به یک باره از جا حرکت کرد، بدین سبب اسب ناصرالدین شاه رَم کرد، مامورین دویدند و پیرمرد را دستگیر نموده و او را کشان کشان به نزد ناصر الدین شاه آوردند. شاه پرسید: پیرمرد! این چه وضعی است و چرا بر سر راه من بدین وضع حاضر شدی؟ پیرمرد پاسخ داد: این حالت، حالت آماده باش مرگ است. دل به مرگ داده ام.
شاه پرسید: چرا؟ گفت: به واسطه آن که گذران زندگی ما، فقط از راه تربیت دام و زراعت است و اطرافیان تو، به کلی همه زراعت ما را از بین بردند. آن چه هم که باقی مانده دیگران - به پیروی از کاروان ملوکانه - از بین خواهند برد. چنان که سعدی فرموده:
اگر زباغ رعیت مَلِک خورَد سیبی - برآورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد - زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ** ر. ک: گلستان سعدی، باب اول، حکایت نوزدهم.***
ناصرالدین شاه گفت: ای پیرمرد! آیا قرآن خوانده ای؟ گفت: آری. من همیشه آن را می خوانم. شاه گفت: آیا این آیه را خوانده ای که قرآن می گوید: إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا** نمل / 24، ترجمه: (بلقیس گفت:) پادشاهان چون به دیاری حمله آرند آن کشور را ویران سازند.*** پیرمرد پاسخ داد: آری قرآن فرموده است: إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا ولی نفرموده است که جاروها و پاروها و بار یابوها))!** منظور پیرمرد از جاروها و پاروها و بار یابوها این بوده که هر چه داشتند و نداشتند را جاروب کرده و بار استر و قاطر و یابو نموده و با خود بردند.***
ناصرالدین شاه خنده اش گرفت و کارشناس فرستاد تا خسارت وارده به پیرمرد را بررسی کند. سپس دو برابر خسارت وارده را به پیرمرد داد.** ر. ک: گلشن لطایف 2 / 267 - 267، لطیفه 1217.***