فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 929: کار از زیر خراب است

دو نفر شکایت پیش قاضی بردند یکی از آن دو، قرآنی را بالای سر قاضی نصب کرد تا به هنگام قضاوت از آن بترسد و به نفع او قضاوت کند. دیگری مقداری پول زیر تشک قاضی گذاشت تا به نفع او حکم کند. دادگاه شروع شد. هنگامی که قاضی بر جای خود نشست متوجه پول های زیر تشک شد بدین جهت خواست تا به نفع صاحب آن قضاوت نماید.** به قول سعدی: همه کس را دندان بترشی کُند شود مگر قاضیان را که به شیرینی.*** دیگری که متوجه این جریان شده بود خطاب به قاضی گفت: جناب قاضی! مقداری هم سر خود را بالا بگیرید و به قرآن بنگرید و بر اساس آن قضاوت کنید. قاضی گفت: دلم می خواهد نگاه کنم اما کار از زیر خراب است.** ر. ک: خنده های بلند / 31 - 30.***
قاضی چو برِ شوت بخورد پنج خیار - ثابت کند از بهر تو ده خربزه زار
سعدی))

حکایت 930: یک بار برای شما و یک بار برای ما

شیخ نجم الدین رازی - عارف مشهور قرن ششم هجری قمری - صاحب مرصاد العباد و تفسیر بحر الحقایق است. وی را در کشف حقایق و شرح دقایق قوت و قدرت تمام بوده است. در واقعه هجوم قوای چنگیز خان، از خوارزم بیرون آمد و به روم** در این جا مقصود، خطه خلافت عثمانی است.*** رفت و وی را با شیخ صدرالدین قوینوی و مولانا جلال الدین رومی اتفاق ملاقات افتاد. گویند وقتی که در یک مجلس جمع بودند، نماز شام قائم شد. از وی ( شیخ نجم الدین) التماس امامت کردند وی در هر دو رکعت قُل یا ایُّها الکافِرُونَ **سوره کافرون.*** خواند. چون نماز را تمام کردند، مولانا جلال الدین رومی با شیخ صدر الدین بر وجه طیبت ( مزاح و شوخی) گفت: ظاهرا یک بار برای شما خواند و یک بار برای ما. **ر. ک: هزار و یک حکایت تاریخی 2 / 16، لطائف الطوائف / 170.***

حکایت 931: فلانی به تو می خندد!

ابوالعینا را گفتند: اسعد بن اسلم - که یکی از فضلای عرب است - دائم بر تو می خندد و چون از پیش او می گذری تو را خُبث عَین می کند.** یعنی: با چشم و ابرو به تو اشاره کرده و تو را مسخره می نماید.*** ابوالعیناء این آیه را خواند که: إِنَّ الَّذِینَ أَجْرَمُوا کَانُواْ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا یَضْحَکُونَ وَ إِذَا مَرُّواْ بِهِمْ یَتَغَامَزُونَ **مطففین / 30 - 29، ترجمه: بدکاران (در دنیا) پیوسته به مؤمنان می خندیدند و هنگامی که از کنارشان می گذشتند آنان را با اشاره تمسخر می کردند.*** یعنی: یعنی: به درستی که آنان که شرکت آورنده هستند از آنان که گرویده اند می خندند یعنی بر مؤمنان ایشان می خندند و چون می گذرند به مؤمنان، غمز می کنند یعنی با چشم و ابرو اشارت ها و عیبها می کنند.** ر. ک: لطائف الطوائف / 303، محاضرات الادبآء 1 / 283.***