فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 846: کمرشکن!

ابوعثمان جاحظ گوید: یحیی بن جعفر برایم چنین حکایت نمود: همسایه ای داشتم که بی اندازه طویل اللحیة ( ریش دراز) بود. او تمامی شب را با گریه و آه و زاری سپری می نمود. شبی صدای گریه های بلندش مرا از خواب بیدار نمود در حالی که وی ناله های گوش خراش سر داده و مرتب بر سر و سینه اش می کوبید و آیه ای از قرآن را تکرار می نمود. من وقتی که چنین دیدم با خود گفتم: چه خوب است گوش فرا دهم و ببینم کدام آیه است که او را این چنین از خود بی خود نموده و مرا از خواب ناز بازداشته است. به دنبال این فکر، به صدای او گوش دادم. با کمال تعجب شنیدم که این آیه را می خواند: وَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًی فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِی الْمَحِیضِ.** بقره / 222، ترجمه: و از تو، (ای پیامبر) در باره حیض ( عادت ماهیانه زنان) سؤال می کنند، بگو: چیز زیانبار و آلوده ای است، از این رو در حالت قاعدگی، از آنان کناره گیری کنید (و با آنان آمیزش ننماید)... .))*** با دیدن این جریان دانستم که آن چه درباره افراد دراز ریش گفته اند، حق است. **ر. ک: اخبار الحمقی و المغفلین / 137.***
بالعلم یدرک کلب فی خساسته - ما لیس یدرک الانسان لو جهلا
معلم الکلب حل فی ذبیحته - و جاهل الذبح فی افساده عملا

حکایت 847: با میل و رغبت آشامیدن!

گویند: مردی از کنار نقّال و قصه گویی می گذشت. شنید که او این آیه را قرائت می کند: یَتَجَّرعَه وَ لا یَکادُ یُسیغُهُ** ابراهیم/ 17.*** یعنی: به زحمت جرعه، جرعه آن (آب بدبوی متعفن) را سر می کشد و هرگز حاضر نیست به میل خود آن را بیاشامد)). مرد گفت: اللهمَّ اجعَلنا مِمَّن یَتَجَرَّعه وَ یُسیغُهُ.
یعنی: پروردگارا! ما را از کسانی قرار ده که آن را به زحمت جرعه، جرعه، سر می کشند و به میل خود آن را می آشامند)).** ر. ک: اخبار الحمقی و المغفلین / 133.***
اتق الاحمق أن تصحبه - انما الاحمق کالثوب الخلق
کلما رقّعت منه جانبا - حرّکته الریح وهناً فانخَرَق

حکایت 848: گچکار

ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن جوزی - صاحب کتاب اخبار الحمقی و المغفلین - به نقل از برخی عالمان گوید: مردی نادان در مصحف نگریست. آن گاه به اطرافیانش گفت: من دو غلط در مصحف یافته ام آن دو را اصلاح کنید. پرسیدند: آن دو غلط کدام است؟ گفت: یکی کلَّ بنآء و غوَّاص**ص / 37، ترجمه: هر بنابراین و غواصی از آن ها. ***که غلط است و باید به کلّ بنّآء وَ جَصَّاص** ترجمه: هر بنا و گچکاری.*** تغییر یابد و دیگری والتِّینَ و الزَّیتُونِ** تین / 1، ترجمه: قسم به انجیر و زیتون.*** که باید به و الجُبنِ و الزَّیتُونِ** ترجمه: قسم به پنیر و زیتون.*** تبدیل شود.** ر. ک: اخبار الحمقی و المغفلین / 192.***
و کم من غائب قولا صحیحا - و آفته من الفهم السقیم
متنبی