فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 841: ابونصف القرآن!

به مردی گفتند: کنیه ات چیست؟
گفت: ابوعبدالله السمیع البصیر** السمیع البصیر اسراء/ 1. غافر / 20، 56، شوری/ 11، ترجمه: شنوا و بینا. ***اَلَّذِی یُمْسِکُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَی الْأَرْض!** وَ یُمْسِکُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ حج / 65، ترجمه: و آسمان را نگه می دارد تا بر زمین فرونیفتند.***
گفتند: مرحبا به تو ای ابونصف القرآن!.** ر. ک: زهر الربیع / 225، درباره شبیه این حکایت ر. ک: اخبار الحمقی و المغفلین / 157، محاضرات الادباء 3 / /339***
لکل داء دوآء یستطب به - الا الحماقة اعیت من یداویها

حکایت 842: هدیه ای به پسر عمو

اصمعی گوید: اعرابیی را دیدم که نماز می خواند ولی قرائتش صحیح نبود بدین جهت سوره حمد و سوره اخلاص ( توحید) را به او یاد دادم او نیز آن دو سوره را در نمازش خواند پس از مدتی دوباره او را دیدم که در حال نماز خواندن بود ولی تنها سوره حمد را می خواند و سوره اخلاص را قرائت نمی نمود. از او پرسید: چرا سوره اخلاص را نمی خوانی؟ گفت: آن سوره را به پسرعمویم هدیه کردم و دوست ندارم هدیه ای را که بخشیده ام باز پس گیرم.** ر. ک: زهر الربیع / 228.***

حکایت 843: درخت خربزه الله اکبر!

اعرابیی به مسجد رفت و به همراه مردم مشغول نماز شد. امام جماعت در نماز سوره بقره را خواند اعرابی بر اثر ایستادن زیاد بسیار خسته و ناتوان شد و بدین خاطر نماز را رها نموده و رفت سپس از مردم پرسید: امام در نماز چه سوره ای را خواند؟ گفتند: سوره بقره. پس از مدتی دوباره در مسجدی با عده ای از مردم مشغول نماز شد امام جماعت قرائت سوره فیل را آغاز نمود اعرابی فوراً نماز خود را شکسته و پا به فرار گذاشت به او گفتند: چرا چنین می کنی؟ گفت: آن امام سوره بقره را خواند، ما از پا افتادیم وای به حال ما که این امام می خواهد سوره فیل را بخواند!** ر. ک: زهر الربیع / 253، اخبار الحمقی و المغفلین/ 117.***
درخت گردکان** گردو، جوز.*** با این بزرگی - درخت خربزه الله اکبر!