فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 813: فاطمه افضل است یا عایشه؟!

از ابن جوزی** عبدالرحمن بن علی حنبلی. ابن جوزی همان کسی است که در پاسخ به این سؤال که علی افضل است یا ابوبکر؟ گفت: مَن بِنتُهُ فی بَیتِهِ یعنی: افضل کسی است که دختر او در خانه او بود. ***پرسیدند: فاطمه زهرا افضل است یا عایشه؟ گفت: عایشه، به دلیل این که خداوند فرمود: فَضَّلَ اللهُ المُجاهِدینَ عَلَی القاعِدینَ** نسآء / 59، ترجمه: خداوند مجاهدان را بر قاعدان برتری بخشیده است.*** فدک فاطمه را گرفتند، سکوت کرد ولی عایشه تجهیز لشکر کرده و با علی علیه السلام جنگید **امام علی علیه السلام در نهج البلاغه - خطبه 156 - می فرماید: اما فلانی ( عایشه) پس افکار و خیالات زنانه بر او چیره شد، و کینه ها در سینه اش چون کوره آهنگری شعله ور گردید. اگر از او می خواستند آنچه را که بر ضد من انجام داد نسبت به دیگری روا دارد سر باز می زد، به هر حال احترام نخست او برقرار است و حسابرسی اعمال او با خدای بزرگ است.*** به طوری که از دو لشکر هجده هزار تن کشته شدند.** ر. ک: مردان علم در میدان عمل 1 / 438، این حکایت از مصادیق ذم شبیه به مدح است.***
تَجَمَّلتِ تَبَلَّغتِ وَ اءِنْ عِشتِ تَفَیَّلتِ - لَکِ التُّسعُ مِنَ الثُّمنِ و للکُلِّ تَصَرَّفتِ

حکایت 814: در کنار علماء

برخی از بزرگان صوفیه از قاضی عضد پرسیدند: مشایخ صوفیه در کجای قرآن یاد شده اند؟
گفت: در کنار علماء در آن جا که خدای تعالی می فرماید: هَل یَستَوی َالَّذِینَ یَعلَمُون و َالَّذِینَ لا یَعلَمُونَ** زمر/ 9***
یعنی: آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟)).** ر. ک: زهر الربیع / 378، این حکایت، از مصادیق ذم شبیه به مدح است.***

حکایت 815: تکیه بر ستمگران، ممنوع!

منصور - یکی از خلفای عباسی - به عارفی گفت: چه چیز تو را از آمدن به نزد ما باز می دارد؟ عارف گفت: خداوند سبحان ما را از شما باز داشته است چرا که می فرماید: وَ لاَ تَرْکَنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ** هود/ 113.*** یعنی: و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد)).
سپس منصور، عارف را نزد خود خواند و گفت: آن چه از من خواهی بگو.
عارف گفت: خواهم که مرا به درگاه خویش نخوانی، تا خود آیم و چیزی به من ندهی تا از تو خواهم. آن گاه منصور گفت: ما مِهر خود را در دل هر دانشمندی افکندیم مگر این شخص.** ر. ک: ماهنامه بشارت شماره 8 / 62.***