فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 790: همتای زانیه

گویند: روزی مامون در حال کودکی در حضور پدرش هارون حرکات بچه گانه می نمود. هارون در غضب شده گفت: یابن الزانیة یعنی ای زنازاده مأمون در جواب پدر این آیه را خواند: الزَّانیةُ لا یَنکِحُها الا زانٍ اَو مُشرِکٌ ** نور / 3.*** یعنی: زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد)). هارون از جواب او منفعل ( شرمسار) شد.** ر. ک: بزم ایران/ 55. لطائف الطوائف / 384، محاضرات الادباء 1 / 329.***

حکایت 791: اختلاف بین خدا و ابوحنیفه!

سید نعمت الله جزائری** سیدنعمت الله بنسید عبدالله حسینی موسوی جزائری شوشتری.*** در کتاب مقامات النجات در باب حُسن توریه** توریه: عبارت از آن است که آدمی چیزی را اراده کند ولی به غیر آن، تظاهر نماید. ***چنین نوشته است:
یکی از دوستان ما به وسیله حسن توریه توانست از چنگال برخی از اشرار مخالفان ( مخالف: اهل سنت) رهایی کند.قضیه از این قرار است که روزی دوست ما مشغول وضو گرفتن بود پس از آن که پای خود را مسح نمود دید یکی از مخالفان طاغی بالای سرش ایستاده و نظاره گر وضو گرفتن اوست دوست ما چون چنین دید بلافاصله پس از مسح، به شستن پاهای خود پرداخت. آن مرد مخالف خطاب به وی گفت: چگونه در آغاز مسح کردی و سپس پایت را شستی؟ وی پاسخ داد: برای آن که این مسأله از مسایل مورد اختلاف بین خدا و مولانا ابوحنیفه است. خدا در قرآن فرموده: وَ امسَحُوا بِرؤُسِکُم وَ اَرجُلَکُم الَی الکَعبَینِ** مائده / 6، ترجمه: و سر و پاها را تا مفصل ( برآمدگی پشت پا) مسح کنید.*** ولی ابوحنیفه گفته در هنگام وضو، شستن دو پا لازم است)). من نخست از حرف خدا پایم را مسح کشیدم و سپس از ترس سلطان پایم را شستم! آن مرد خندید و از آزار وی دست برداشت.** ر. ک: ترجمه روضات الجنات 8 / 326 - 325، به نقل از: مقامات النجاة (جزائری).
لطیفه: آورده اند که عالِمی سنّی روزی به بهلول گفت: در حدیث صحیح وارد است که روز قیامت اعمال ابوبکر و عمر در یک کفه ترازو و اعمال سایر خلایق در کفه دیگر ترازو نهاده می شود آن گاه اعمال آن دو بر اعمال خلایق می چربد. بهلول گفت: اگر بر فرض این حدیث صحیح باشد پس حتما اشکال در ترازوست! ر. ک: زهر الربیع / 250.***

حکایت 792: گوش و کنایه

دانش آموزی نزد معلم قرآن خود آیاتی را قرائت می نمود هنگامی که به: وَ اءنّ عَلیکَ اللَّعنةَ اِلی یَومِ الدّینِ** حجر / 35، ترجمه: و لعنت تا روز قیامت بر تو ( ابلیس) خواهد بود.*** رسید آن را چند بار تکرار کرد. معلم گفت: عَلَیکَ وَ علی اَبَویکَ.** (لعنت) بر تو و بر پدر و مادر تو. ***دانش آموز گفت: در این آیه عَلی اَبَوَیکَ وجود ندارد تنها عَلَیکَ است اگر می خواهید اَبَوَیکَ را نیز به آن ملحق کنم.** ر. ک: روضات الجنات 3 / 192. لطائف الطوائف / 388، محاضرات الادبآء 1 / 54.***