فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 779: کفر شیاطین

منصور دومین خلیفه عباسی، سلیمان بن راشد** در برخی از کتاب ها سلیمان بن رامین و سلیمان بن برمک، ضبط شده است.*** را به ولایت موصل برگمارد و او را با هزار عجم راهی موصل کرد و گفت: همراه تو هزار شیطان فرستادم تا با آن ها مردم را گمراه و ذلیل کنی!
نزدیکی موصل، هزار عجم سرپیچی کردند و پراکنده شدند. منصور به سلیمان نوشت: أَکَفرتَ النِّعمَةَ یا سُلَیمانُ، آیا پس نعمت نگه نداشتی ای سلیمان؟ سلیمان پاسخ داد: وَ ما کَفَر سُلیمانُ وَ لکِنَّ الشَّیاطینَ کَفَرُوا** بقره / 102.*** یعنی: سلیمان کافر نشد بلکه شیاطین کافر شدند)). منصور خندید و او را بخشید.** ر. ک: مکالمه قرآنی 1 / 29، به نقل از: معادن الجواهر و نزهة الخواطر 2 / 230، لطائف الطوائف / 97، ربیع الابرار 1 / 688 - 687.***

حکایت 780: نحوی و شیشه فروش

گویند: عالمی نحوی بر درب مغازه شیشه فروشی ایستاد و گفت: بِکُم هاتانِ القِنّینَتانِ اللَّتانِ فیهِما نُکتَتانِ خَضراوَتانِ؟ ** ترجمه: این دو بطری که در هر یک از آن ها نقطه و لکه ای سبزرنگ وجود دارد قیمتشان چند است؟*** شیشه فروش گفت: مُدهآمَّتانِ. فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبان؟! **الرحمن / 65 - 64، ترجمه: هر دو خرم و سرسبزند، پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید. ر. ک: اخبار الحمقی و المغفلین / 126.***

حکایت 781: شیطان می آید!

روزی ابوحنیفه با اصحاب خود در یکی از مجالس نشسته بود که ابوجعفر مؤمن الطاق [شاگرد برجسته امام صادق علیه السلام ] از دور پیدا شده، متوجه جانب ایشان شد و چون ابوحنیفه را نظر بر او افتاد از روی تعجب و عناد با اصحاب خود گفت که: قَد جاءَکُمُ الشَّیطانُ یعنی: شیطان** ابوجعفر محمد بن علی بن نعمان کوفی معروف به مومن الطاق از اصحاب امام صادق علیه السلام بود. مخالفین او را شیطان الطاق می گفتند. دکانی داشت در کوفه در محلی معروف به طاق المحامل)). در زمان او پول قلبی ( تقلبی) پیدا شده بود که کسی نمیشناخت به ملاحظه آن که باطن آن پول ها قلب بود نه ظاهرشان. لیکن به دست او می دادند، می فهمید و بیرون می آورد قلب آن را. بدین سبب مخالفین او را شیطان الطاق می گفتند. ر. ک: منتهی الآمال 2 / 770.*** به سوی شما آمد.
ابوجعفر چون این سخن بشنید و نزدیک رسید این آیه را بر ابوحنیفهو اصحاب او، خواند که: أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّیَاطِینَ عَلَی الْکَافِرِینَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا.** مریم/ 83.***
یعنی: ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنان را شدیداً تحریک نموده و از راه به در برند.** ر. ک: کلید قرآن / 41 - 40، به نقل از: مجالس المؤمنین 1 / 354، زهر الربیع / 31.***