فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 776: هاروت و ماروت

شخصی به زاهد با کرامت مرحوم آیت الله آخوند ملا علی معصومی همدانی (1274 - 1357ش) عرض کرد: شما همدانی ها چرا هر چیزی را دو مرتبه می گویید مثلا می گویید: نان مان، آب ماب، بشقاب مشقاب؟ ایشان در پاسخ فرمودند: مگر نمی دانی که خداوند در قرآن فرموده است: هارُوتَ وَ مارُوتَ.**بقره/ 102، هاروت و ماروت نام دو فرشته است. ر. ک: همچو سلمان/ 131، ناگفته نماند که در قرآن کریم مورد دیگری همانند هاروت و ماروت وجود دارد که عبارت است از: یَأجُوج وَ مَأجُوج کهف/ 94، انبیآء/ 96.***

حکایت 777: ابوهذیل و کاخ هارون

هارون الرشید کاخی بنا کرده بود همین که کار ساختن آن به اتمام رسید شخصیت های کشور از اطراف به عنوان تبریک بر او وارد شدند. در بین آن ها چشم هارون به ابوهُذیل افتاد از او پرسید: خانه ما را چگونه می بینی؟ ابوهذیل فوراً در جواب خلیفه این قسمت از آیه را قرائت نمود: جَنَّة عَرضُها کَعَرضِ السَّموات وَ الأَرضُ اُعِدَّت للمُتَّقینَ** آل عمران / 133، ترجمه: (و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و) بهشتی که وسعت آن، آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. درباره مشابه این آیه ر. ک: حدید/ 21.*** یعنی: (کاخ شما همانند) بهشتی است که اندازه آن آسمان ها و زمین است.** ر. ک: کشکول طبسی 1 / 151.***

حکایت 778: پس ظرف مُشک را با خود می برم!

زمخشری - مفسر معروف اهل سنت - در کتاب کشاف چنین نقل نموده: عربی خلافکار، ظرف کوچکی از مشک را سرقت نموده به او گفتند: خداوند در قرآن می فرماید: مَن یَغلُل یأتِ بِما غَلَّ یَومَ القِیامَةِ** آل عمران / 161. ***یعنی: هر کس خیانت کند روز رستاخیز آن چه را در آن خیانت کرده با خود (به صحنه محشر می آورد)). دزد گفت: بنابراین من ظرف مشک را با خود می برم چون هم بوی خوشی دارد و هم سبک است.** ر. ک: زهر الربیع / 255، لطائف الطوائب / 152، محاضرات الادبآء 4 / 420.***