فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 748: فیلسوف و ناسازه های قرآنی

یعقوب بن اسحاق کندی از دانشمندان به نام عراق بود و مردم او را به عنوان فیلسوف برجسته می شناختند. وی اسلام را قبول نداشته و کافر بود. او می پنداشت که برخی از آیات قرآن با بعضی دیگر سازگار نیست لذا تصمیم گرفت پیرامون به ظاهر ناسازه ها و ضد و نقیض های موجود در آیات قرآن کتابی بنویسد. برای نگارش چنین کتابی در خانه نشست و مشغول به نوشتن گردید. روزی یکی از شاگردان وی** به نام احمد بن معتصم)).*** به حضور امام حسن عسگری علیه السلام رسید و جریان را به اطلاع آن حضرت رساند حضرت به او فرمود: آیا بین شما مرد هوشمند و رشیدی نیست که استادتان را از نوشتن کتابی که درباره قرآن آغاز نموده، باز دارد و پشیمان سازد؟ شاگرد گفت: ما همگی از شاگردان او هستیم، چگونه ممکن است او را از عقیده اش منصرف کنیم؟ امام فرمود: آیا حاضری آن چه را که بتو می آموزم در محضر استادت انجام دهی؟ عرض کرد: بلی. حضرت فرمود: پیش او برو و مدتی او را در این کار که شروع کرده کمک کن به گونه ای که با وی انس بگیری و دوست و همدم او شوی. هنگامی که با وی مأنوس شدی به او بگو سؤالی برایم پیش آمده، اجازه می خواهم از شما بپرسم و غیر از شما کسی شایستگی پاسخ دادن به آن را ندارد. او خواهد گفت بپرس. به او بگو آیا ممکن است فرستنده قرآن ( خدا) معانیی را که اراده کرده غیر از آن چیزی باشد که شما فهمیده اید؟ او در جواب خواهد گفت: آری، ممکن است. در این هنگام به او بگو: شما چه می دانی شاید منظور خدا از آیات غیر از آن معانیی است که شما حدس زده اید. در این حال، استادت به خوبی منظور تو را از این سخنان در می یابد.
شاگرد نزد ابن اسحاق رفت. مطابق دستور امام علیه السلام رفتار کرد و با استادش همدم شد تا این که زمینه برای طرح سؤال آماده گردید. آن گاه از استاد پرسید: آیا ممکن است که خداوند غیر از معانیی را که تو از آیات فهمیده ای، اراده کرده باشد؟ استاد با کمال دقت به پرسش شاگرد گوش داد و گفت: دوباره سؤال خود را تکرار کن. شاگرد سوالش را تکرار کرد. فیلسوف پس از کمی اظهار داشت: آری، ممکن است، خداوند اراده معانیی غیر از معانی ظاهر آیات، داشته باشد زیرا واژه ها و لغت ها دارای احتمالات است. از لحاظ دقت نظر نیز گفته شما پسندیده است. استاد می دانست که شاگرد او توانایی طرح چنین پرسشی را از پیش خود ندارد و این گونه پرسش ها از حدود اندیشه چنین شاگردی بیرون است لذا روی به شاگرد کرد و گفت: تو را سوگند می دهم که حقیقت را بگویی. این مطلب را از کجا یاد گرفته ای؟ شاگرد ابتدا طرح پرسش مذکور را به خود نسبت داد و گفت: این مسأله به ذهنم آمد که از تو بپرسم. استاد جواب او را نپذیرفت و اصرار نمود که حقیقت را بگوید. شاگرد گفت: حقیقت این است که امام حسن عسکری علیه السلام آن را به من یاد داد. فیلسوف گفت: اکنون واقعیت را گفتی، چون چنین پرسشهایی جز از خاندان رسالت شنیده نمی شود. آن گاه فیلسوف که به اشتباهات خویش پی برده بود، فرمان داد تا آتش تهیه نموده و تمام آن چه را که درباره تناقض آیات قرآن نوشته بود به آتش کشید و سوزانید.** ر. ک: داستانهای بحارالانوار 1 / 153 - 150، به نقل از: بحارالانوار 50 / 311، مناقب ابن شهرآشوب 4 / 257.***
و کم من غائب قولا صحیحا - و آفته من الفهم السقیم
متنبّی))

حکایت 749: یک سوم نصف یک پنجم است!

نقل است که: در مجلس مناظره نظام العلماء با سید علی محمد باب (موسس فرقه بابیه)، حاجی مرتضی قلی از محمد باب پرسید: خداوند عالم می فرماید: و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خُمسه و للرسول** انفال / 41، ترجمه: بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید خمس (یک پنجم) آن برای خدا و برای پیامبر (و...) است.*** و شما در قرآن (ساختگی) خود ثلثه))** یک سوم آن.*** گفته اید، چرا و از کجا؟ محمدباب جواب داد: ثلث نصف خمس است؛ **یعنی: یک سوم نصف یک پنجم است.*** چه تفاوت دارد؟ علماء مجلس (از سخن وی) خندیدند.** ر. ک: قصص العلماء/ 63.***

حکایت 750: دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

شخصی از بازار، جعبه ای پر از میوه خریده و به منزل آورد. هنگامی که جعبه را گشود با کمال تعجب مشاهده کرد که میوه های درشت، در قسمت بالای جعبه چیده شده ولی هر قدر به سمت پایین جعبه می رفت میوه ها کوچک تر می شدند. خریدار به عنوان اعتراض به نزد فروشنده آمده و گفت: آقا! می بخشید. ما روی جعبه را را دیده و بر اساس پسندیده و به این قیمت خریده ایم اما متأسفانه زیر آن با رویش یکی نیست آیا این کار شما از لحاظ اخلاقی و شرعی درست است؟ فروشنده حیله گر در جواب وی گفت: آقای عزیز! شما مگر قرآن نخوانده اید؟ خریدار گفت: چطور؟ فروشنده گفت: شما وقتی قرآن را باز می کنید در ابتدا سوره بقره با 286 آیه، به چشم می خورد ولی هر قدر به آخر آن نزدیک می شوید سوره ها کوچک تر شده تا این که در نهایت سوره های پایانی قرآن را با سه یا چهار آیه مشاهده می کنید. حال، ما نیز بر طبق نظم قرآن عمل کرده ایم! آیا این کار ایرادی دارد؟!** ر. ک: جلوه هایی از نور قرآن در مناظره ها، نکته ها و قصه ها / 52.***
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی - دام تزویر مکن چون دگران قرآن را