فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 736: از فضل پدر تو را چه حاصل؟!

ابوعبدالله بن عرفه گوید: با جمعی همراه بودم آنان درباره مطالب ادبی و احادیث و سایر دانش ها با یکدیگر بحث و مناظره می نمودند.
جوانی همراه آنان بود که در مناظره آنان شرکت نمی کرد و تنها می گفت: خدای پدرم را رحمت کند، او دارای چنان اطالاعت گسترده از قرآن و سایر علوم بود که احدی نمی توانست با او برابری کند.
وقتی آن عده سخن جوان را شنیدند با خود می گفتند: بنابراین باید این جوان عالم ترین فرد نسبت به قرآن و علوم آن باشد. فردی از آن میان، از جوان پرسید: آن چه را که اکنون می گویم، در کدام سوره وجود دارد؟
و فینا رسول الله یتلو کتابه - کما لاح مبیض من الصبح ساطع
یبیت یجافی جنبه عن فراشه - اذا استثقلت بالکافرین المضاجع** در میان ما رسول خدا بود که کتابش را تلاوت می نمود، او همانند سپیده صبح بود که با درخشش خویش همه جا را روشن و نورانی می کرد. هنگامی که کافران به خواب سنگین فرو رفته و به بستر خویش چسبیده بودند، او پس از اندکی خواب خود را از بستر جدا نموده، برخاسته و به عبادت و راز و نیاز با خداوند می پرداخت.***
جوان گفت: سبحان الله! آیا کسی هست این را نداند که این آیات در سوره حم عسق** سوره شوری.*** قرار دارد. آن جماعت به جوان گفتند: حقا که پدرت درباره تو هیچگونه کوتاهی نکرده است! جوان گفت: آری، چه فکر کرده اید آیا پدرم نیز باید همانند پدرانتان که درباره شما کوتاهی نموده اند، با من چنین می کرد.** ر. ک: اخبار الحمقی و المغفلین / 75.***

حکایت 737: اختلاف قرائت!

شعبی گوید: ابوبکر برایم چنین نقل نمود: معلمی را دیدم که به کودکی چنین می آموخت فریق فی الجنة و فریق السعیر. به او گفتم: خدای تعالی به هیچ وجه چنین نفرموده (و قرائت تو نادرست است) بلکه می فرماید: فریق فی الجنة و فریق فی السعیر.** شوری / 7، ترجمه: گروهی در بهشتند و گروهی در آتش سوزان. ***معلم خطاب به من گفت: تو بنابر قرائت ابوعاصم بن علاء کسایی تلاوت می کنی و من بنابر قرائت ابوحمزه بن عاصم مدنی)). به او گفتم: شناخت تو درباره قراء، عجیب و غریب تر است! **ظاهرا نام وی ابوعباد کاتب بوده است.***

حکایت 738: سوره ای با هزار آیه!

گویند: مأمون به فردی از کاتبان دربارش** ر. ک: اخبار الحمقی و المغفلین / 77، محاضرات الادبآء 1 / 141، نکته: جالب این است که بزرگترین سوره قرآن ( سوره بقره) تنها 286 آیه دارد.*** گفت: وای بر تو، نمی توانی قرآن را صحیح قرائت کنی؟ کاتب گفت: چرا قربان. به خدا سوگند من می توانم تنها از یک سوره هزار آیه را قرائت کنم.** ر. ک: اخبار الحمقی و المغفلین / 141.***