فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 625: رؤیای صادق

ابوحمزه ثمالی می گوید: به سفر حج می رفتم، در این سفر با امام سجاد علیه السلام ملاقات نمودم حضرت به من فرمود: می خواهی خوابی را که دیده ای برای تو باز گو کنم؟! عرض کردم: بلی، ای پسر رسول خدا.
فرمود: در عالم خواب دیدم که وارد بهشت شدم حوریانی که هرگز مانند نورانیت آن ها، چیزی را ندیده ام، از من استقبال کردند بر تخت بهشتی نشسته بودم در این هنگام شنیدم که گوینده ای دو بار خطاب به من گفت: ای علی بن الحسین، به تو در مورد وجود (فرزندت) زید، تبریک می گوییم) (این موضوع هنگامی بود که هنوز زید متولد نشده بود).
ابوحمزه می گوید: پس از مراسم حج (به مدینه رفته و) به در خانه امام سجاد علیه السلام رفتم وقتی در زدم امام پشت در آمده و آن را باز کرد. دیدم کودکی در آغوش آن حضرت است. حضرت چون مرا دید این آیه را خواند: هذا تاویلُ رُؤیای مِن قبلُ قَد جَعلَها ربّی حقّاً** یوسف / 100.*** یعنی: این تعبیر خوابی است که قبلاً دیدم پروردگارم آن را حق قرار داد)). **ر. ک: حکایت های شنیدنی 1 / 34 - 44 به نقل از: امالی صدوق / 202، بحارالانوار/ 58 / 311.***

حکایت 626: اوراق قرآن زیر دست و پای مردم

از مرحوم سردار کابلی نقل شده که فرمودند: در ابتدای سلطنت پهلوی در خواب دیدم که اوراق قرآن زیر دست و پایمردم افتاده و در کوچه و بازار پراکنده شده است با یک دنیا حزن و اندوه از خواب بیدار شدم و خواب را چنین تعبیر کرم که وضعی پیش می آید که احکام قرآنی تعطیل گشته، از بین می رود و طوری می شود که همگان گویی با کردار و رفتارشان احکام اسلامی را لگد مال می کنند.** ر. ک: مردان علم در میدان عمل 4 / 154، به نقل از: مجله نور علم دوره پنجم شماره اول / 49.***

حکایت 627: تخم مرغ و چوب!

گویند: کسی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که بیضه ای ( تخم مرغی) دزدیدم و در زیر چوبی پنهان کردم. تعبیر این خواب چیست؟ ابن سیرین گفت: از فعل شوم خود توبه کن که چنان می نماید که صفت قیادت** قیادت: قائد شدن یعنی رهبری نمودن و مجازا به معنی قرمساقی ( جاکشی و دیوثی) آمده است.*** عادت تو گشته است و می کشی زنان را در زیر مردان به حرام. گفت: تو این از کجا دانستی؟ گفت: از آن جا که حق تعالی مردان را گفته: کَأَنَّهُم خُشبٌ مُسنَّدة **منافقون / 4.*** و تشبیه کرده است مردان را به چوب خشک و این آیه در شأن منافقان است که فرمود: گوییا ایشان چوب های خشکند به دیوار باز نهاده)). و زنان را گفته کَأنَّهُنَّ بَیضٌ مَکنُونٌ**صافات/ 49.*** گویا ایشان بیضه های ( تخم مرغهایی) پنهانند که از گرد و غبار پاک و پاکیزه اند)). پس تو که بیضه در زیر چوب می نهی، زنان را در زیر مردان می کشی، آن مرد به دست ابن سیرین توبه کرد. **ر. ک: لطائف الطوائف / 218 - 217.***