فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 622 : قرائت سوره نصر در عالم رؤیا

گویند: مردی به نزد ابن سیرین - خوابگزار معروف - آمد و گفت: در خواب دیدم که سوره اذا جآءَ نَصرُ اللهِ می خوانم، تعبیرش چیست؟ گفت: وصیت کن که اجل تو نزدیک است. مرد پرسید: این تعبیر را از کجا می گویی؟ گفت: چون این سوره، آخرین سوره ای است که بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. پس از اندک مدتی آن مرد وفات یافت و درستی سخن ابن سیرین آشکار شد.** ر. ک: رنگارنگ 2 / 300، کشکول طبسی 1 / 113 - 112، کشکول منتظری 2 / 523.***

حکایت 623 : خوردن مروارید

گویند: مردی به نزد ابن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم که لؤلؤ ( مروارید) می بلعم بعد آن را قی نموده و از دهانم بیرون می ریزم. تعبیرش چیست؟ ابن سیرین گفت: هر اندازه که از قرآن حفظ کرده ای، همه را فراموش خواهی کرد.** ر. ک: رنگارنگ 2 / 485.***

حکایت 624: اذان تا اذان!

آورده اند که: مردی به ابن سیرین گفت: در خواب دیدم که اذان می گویم، تعبیرش چیست؟ ابن سیرین پاسخ داد: تو به مکه خواهی رفت. پس از مدتی مرد دیگری به او گفت: من نیز در خواب دیدم که اذان می گویم، تعبیرش چیست؟ ابن سیرین پاسخ داد: تو مردی دزد هستی از این کار دست بردار.
حاضران علت دو تعبیر متفاوت را از ابن سیرین پرسیدند. وی پاسخ داد: در چهره مرد اول آثار نیکوکاری ظاهر بود بدین جهت من از آیه شریفه: وَ اذِّن فِی النَّاسِ بالحَجِّ** حج / 27، ترجمه: و مردم را دعوت عمومی به حج کن.*** تعبیر خواب او را استفاده نمودم. ولی در چهره مرد دوم آثار خلافکاری نمایان بود بدین جهت من از آیه شریفه: ثُمَّ اذَّنَ مؤَذِّن ایَّتها العیرُ اءنَّکم لَسارِقُونَ** یوسف / 70، ترجمه: سپس کسی صدا زد: ای اهل قافله! شما دزد هستید.*** تعبیر خواب او را استفاده نمودم.** ر. ک: ترجمه روضات الجنات 8/ 75، لطائف الطوائف / 218.***
صلاح کار کجا و من خراب کجا - ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
حافظ))