فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 609: بهشت عریض و طویل

سدی گوید: من در نزد عمر بن خطاب بودم که کعب بن اشرف یهودی و مالک بن صیفی و حی بن اخطب به نزد عمر آمدند و گفتند: در قرآن شما است که: وَ جنَّة عَرضُها السَّمواتُ و الاَرضُ **آل عمران/ 133، ترجمه: و بهشتی که وسعت آن، آسمان ها و زمین است. نکته: در قرآن مرجید مورد دیگری وجود دارد که شبیه آیه مذکور است و آن مورد چنین است: وَ جنَّة عَرضُها کَعَرضِ السَّمآءِ وَ الأَرضِ حدید / 21. ترجمه: و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است.*** هرگاه وسعت بهشت بدین مقدار باشد که هفت آسمان و هفت زمین را پر کند، پس جهنم کجاست؟ عمر ندانست چه بگوید. در این حال امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شد و فرمود: در چه صحبتی بودید؟ مسأله را به آن حضرت عرض کردند. حضرت فرمود: هرگاه شب می آید، روز کجاست و هرگاه روز می آید شب کجاست؟ گفتند: در علم خداست. حضرت فرمود: بهشت هم همین گونه است. این سخن به گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید، پیامبر فرمود: فَسئَلوا اَهلَ الذِّکرِ اءنْ کَنتُم لا تَعلَمُونَ** نحل / 43، انبیاء / 7.*** یعنی: اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید)).** ر. ک: قضاوت های حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام / 250 به نقل از مناقب ابن شهرآشوب (به نقل از: تفسیر قطان).***

حکایت 610: مصطفی غلوش فرزند مصطفی اسماعیل!

حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای - مقام معظم رهبری - چنین حکایت میکنند:
من از این شیخ** کلمه شیخ دارای معانی متعددی است که یکی از آن ها استاد است.***راغب مصطفی (غلوش) خاطره ای دارم که بد نیست آن را برای شما بگویم. ما حدود سال های 1346 یا 1347 (شمسی) در مشهد دنبال خواندن شیخ مصطفی اسماعیل در رادیوهای کشورهای عربی به دقت می گشتیم تا بلکه خودمان او را پیدا کنیم. البته نوارهایش هم در بازار نبود و در ایران هم رادیو قرآن وجود نداشت و ما مجبور بودیم از رادیوهای بیگانه خارجی گوش کنیم. ما عاشق تلاوت شیخ مصطفی اسماعیل بودیم تلاوت های او را پیدا می کردیم وگوش می کردیم. در آن زمان رفیقی داشتم (مرحوم آقا جعفر) که آقایان او را می شناسند آن هم با من همین طور پای رادیو می نشست و گوش می کرد. یک روز من را دید و گفت: امروز در رادیوی مصر، صدای پسر شیخ مصطفی اسماعیل را پیدا کردیم! گفتم: چه طور، از کجا فهمیدی پسرش است؟ گفت: نام او راغب مصطفی است که پسر شیخ مصطفی اسماعیل می باشد (او را به نام غلوش نمی شناخت). رفیق من صدای فرزند مصطفی اسماعیل را ضبط کرده بود من که گوش کردم، گفتم: قاعدتاً باید همان پسر مصطفی اسماعیل باشد چون صدایش شبیه شیخ اسماعیل است! **استاد راغب مصطفی غلوش در اوایل کار از استاد مصطفی اسماعیل تقلید لحن می کردند.*** تلاوت هم، تلاوت همان آیات معروف بود: وَ استَمِع یَومَ یُنادِ المُنادِ مِن مَکانٍ قَریبٍ.**ق/ 41، ترجمه: و گوش فرا ده و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک ندا می دهد. ر. ک: خاطرات قرآنی/ 16.***

حکایت 611: اثر نخستین برخورد با قرآن

استاد دکتر مصطفی محمد نویسنده مصری معاصر -** برخی از تالیفات ایشان عبارت است از: القرآن محاولة لفهم عصری، علم النفس القرآنی، الطریق الی الکعبة، رأیت الله، الوجود و العدم، المارکسیة والاسلام، انشتین و النسبیة، حوار مع صدیقی الملحد، محمد محاولة لفهم السیرة النبویة، رحلتی من الشک الی الایمان، الروح و الجسد، الخروج من التابوت، رجل تحت الصفر، الانسان و الطفل، فی الحب و الحیاة، لغز الموت، لغز الحیاة، قصص مصطفی محمود، الشیطان بحکم.... .*** می گوید: نخستین برخورد من با قرآن در چهارسالگی بود که در مکتب خانه شیخ محمود در صف کودکان نشسته و دیده بر دست مکتب دار دوخته بودم و با سادگی بهت انگیزی به تَرَکه او و گچی که با آن بر تخته می نوشت، می نگریستم. او می خواند: وَ الضُّحی و اللَّیلِ اِذا سَجی **ضحی / 1 - 2، ترجمه: قسم به روز در آن هنگام که آفتاب بر آید (و همه جا را فرا گیرد) و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد.*** و ما به دنبال وی بی آن که یک کلمه آن را بفهمیم، تکرار می کردیم. نه می فهمیدیم که ضحی چیست و نه می دانستیم که سجی یعنی چه. در آن ایام من، ساده دل بودم و بر صفحه دلم حرفی نگاشته نشده بود و لوح ضمیرم از هر گونه اثر تربیتی پاک بود طبیعی بود که نخستین عبارتی را که از قرآن شنیدم با دل سپید همچون برف و بدون سابقه ذهنی، پذیرا شدم و همانگونه که درسهای حساب، یا جغرافیا یا انشاء را می آموختم، شنیدن آیات قرآن مرا غرق در بهت و حیرت می کرد برای من دشوار است که اثر شنیدن عبارت قرآنی را وصف کنم و به وسیله کلمات، حالت پیچیده روحی و انفعالی که در خاطرم مانده و تاثیری که آیات قرآن بر گوش من گذاشته بود، بیان کنم. زیرا در هنگام تنهایی نیز همواره آیات قرآن را با خود بازگو و تکرار می کردم و آهسته با خود می گفتم: وَ الضُّحی و اللَّیلِ اِذا سَجی. گویی این آیه به صورت جانداری در خیال من زندگی ویژه و مستقلی داشت و در دلم تاختن می کرد باز هم درست نمی دانستم ضحی چیست و سجی کدام است. آن چه در من تأثیر عمیق گذاشته بود همان مقطع حروف و توالی آهنگ خوش آن ها بود. نظیر ردیف یا گام موسیقی، بی آن که انتظار فهم آن نُت ها را داشته باشم، در روح من غوغایی بود و وزن دلنشین آن ها جان مرا مسخر خود کرده بود. آری، من از همان کودکی به موسیقی درونی عبارات قرآنی پی برده بودم و این یکی از رازهای ژرف ترکیب های قرآنی است چرا که این کتاب نه شعر است و نه نثر و صرفا مجموعه ای از سخنان مسجع.** ر. ک: خاطرات قرآنی/ 50 - 49. القرآن محاولة لفهم عصری / 11.***